Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Vers van de pers: Patrimonium 2018    11 dec 2018

Vers van de pers: Patrimonium 2018
11 dec 2018

Zopas verscheen Patrimonium 2018. “Naast een overzicht van rechtspraak en rechtsleer familiaal vermogensrecht bevat Patrimonium 2018 onder andere een omstandige bespreking van de nieuwe wetgeving huwelijksvermogens- en erfrecht”, zegt UHasselt-professor familiaal vermogensrecht Charlotte Declerck, tevens redactievoorzitter.

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2018 vormt het dertiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2018 beslaat de periode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. De wetten van 22 juli 2018 en 31 juli 2017 worden uitvoerig behandeld. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2018 komen Frankrijk, Nederland, Spanje en Catalonië aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hervorming van het familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2018 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Meer info over Patrimonium vindt u terug op de website van Die Keure.