Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Compendium van het personen- en familierecht    27 jan 2020

Compendium van het personen- en familierecht
27 jan 2020

Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Acco het Compendium van het personen- en familierecht. Auteurs zijn de professoren Charlotte Declerck en Patrick Senaeve. 

In dit Compendium van het personen- en familierecht worden de begrippen en de voornaamste regels van het Belgische personen- en familierecht op een gestructureerde en vlot toegankelijke manier uitgeschreven.

Nadat in de vorige edities de talrijke wetgevende hervormingen van de jaren 2006-2015 werden opgenomen, werden in deze editie nieuwe wetten verwerkt, o.m. de reparatiewet van 25 december 2016 aangaande de naamsoverdracht, de wet van 20 februari 2017 tot wijziging van de adoptiewetgeving, de wet van 19 maart 2017 tot invoering van een statuut voor pleegzorgers, de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van de regels inzake transgenders, en de wet van 6 juli 2017 (potpourri V) met talrijke wijzigingen inzake familie(proces)recht.

Verder werden sinds de vorige editie door het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld in de materie van het personen- en familierecht – vooral inzake afstamming – waarvan de overgrote meerderheid een strijdigheid van de wet met de grondwet vaststelde. Ook deze rechtspraak en de consequenties ervan voor de rechtspraktijk werden verwerkt.

In de 16de editie van dit standaardwerk, waarvan de eerste editie van de hand van Patrick Senaeve reeds dateert van 1989, hebben de auteurs al deze belangrijke evoluties geïntegreerd in een globale analyse van het Belgische personen- en familierecht, zodat de lezer een volledig en up-to-date overzicht aangeboden krijgt.

Meer info vindt u op de website van Acco.