Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Mag iedereen het op een akkoordje gooien met de fiscus?    20 feb 2019

Mag iedereen het op een akkoordje gooien met de fiscus?
20 feb 2019

Een deal sluiten met de fiscus zodat je je waakhond, je nieuwe tv of je halve huis mag aftrekken van de belastingen? Het klinkt als iets dat slechts voor enkelingen is weggelegd, maar in werkelijkheid kan iederéén een deal sluiten met de fiscus. Binnen bepaalde grenzen weliswaar. En waar die grenzen liggen, vertelt professor Elly Van de Velde in de recentste uitzending van de Universiteit van Vlaanderen.

Naar aanleiding van de online publicatie van deze tv-uitzending was professor Van de Velde op 19 februari ook te gast in Bij Debecker op Radio 1 "Sinds 1 januari 2005 is de rulingdienst van kracht in ons land, maar nog maar weinig mensen hebben weet van de service. Nu worden er zo'n 1.000 beslissingen per jaar afgeleverd, waarvan een vijfde voor particulieren", zegt professor Van de Velde.  "Pas op, de rulingdienst is geen gratis adviseur", vervolgt Elly Van de Velde. "Het is de bedoeling dat je met concrete vragen stapt naar de dienst. Maar je krijgt vaker een positief antwoord terug dan een negatief, dus het is zeker de moeite om eens na te kijken."

In MoneyTalk van Knack verscheen eveneens een opiniestuk van de UHasselt-professor fiscaal recht. "Het antwoord op de vraag of iedereen het op een akkoordje kan gooien met de fiscus is 'ja'. Meer zelfs, we doen het iedere dag, in élk belastingstadium, over élke soort belasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, schenk- en erfbelastingen, enz.), bij uw belastinginspecteur of bij de centrale diensten van de FOD Financiën in Brussel of bij de Vlaamse Belastingdienst en door iedereen (multinationals, KMO's of particuliere belastingplichtigen). Uitzonderlijk is dat niet, want België staat daarin niet alleen: wereldwijd communiceren fiscus en belastingplichtige met elkaar."

Op zoek naar meer info?