Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Onderzoeksrapport analyseert verkiezingsprogramma Vlaams Belang vanuit mensenrechten    22 okt 2019

Onderzoeksrapport analyseert verkiezingsprogramma Vlaams Belang vanuit mensenrechten
22 okt 2019

Onderzoekers van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Gent analyseerden het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang vanuit het perspectief van de jurist. In antwoord op gerezen maatschappelijke vragen, onderzochten ze in welke mate het programma schendingen bevat van het recht van de mensenrechten, zoals vervat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat verschillende punten in het verkiezingsprogramma effectief in strijd zijn met de mensenrechten. De schendingen situeren zich vooral binnen de thema’s godsdienst, migratie, sociale rechten en de rechten van verdachten en daders.

Voor de UHasselt werkte prof. Stijn Smet mee aan het onderzoeksrapport. De overige auteurs zijn prof. Eva Brems, prof. Ellen Desmet, Benoit Dhondt, dr. Laurens Lavrysen en Ruben Wissing (allen UGent).

Het volledige rapport kan u hier raadplegen.

De voornaamste punten uit het rapport worden hier samengevat.