Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Veel aandacht voor UHasselt-studie over ‘outsourcing’ tijdens officiële voorstelling Jaarverslag 2018 Vlaamse Ombudsdienst    4 apr 2019

Veel aandacht voor UHasselt-studie over ‘outsourcing’ tijdens officiële voorstelling Jaarverslag 2018 Vlaamse Ombudsdienst
4 apr 2019

Het Jaarverslag 2018 van de Vlaamse Ombudsdienst werd op 19 maart 2019 aan het publiek voorgesteld. De professoren Niels Appermont en Elly Van de Velde hebben, samen met onderzoeker en advocaat Jonathan Himpe, in opdracht van de Vlaamse Ombudsdienst, een studie gemaakt betreffende de ‘outsourcing’ van belastingen, specifiek in het raam van de kilometerheffing. Deze studie kreeg tijdens de plechtigheid bijzondere aandacht van minister-president Geert Bourgeois.

“Met de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens in het vooruitzicht, drong een onderzoek naar het juridische kader van dergelijke inningsprocedure zich op”, vertellen de UHasselt-juristen.

 

Rechtsbescherming

“In het bijzonder rijst de meer fundamentele vraag of de belastingplichtige bij de kilometerheffing wel dezelfde rechtsbescherming en waarborgen geniet als bij belastingen die rechtstreeks door VLABEL worden geïnd volgens de klassieke inningsmethode. Hoe meer de overheid optreedt als regisseur en minder als acteur, hoe hoger de nood is om te weten wat het juridische kader is waarbinnen de regelgever dit kan organiseren. Hierbij is het logisch dat wordt uitgegaan van het perspectief van de rechtsbescherming van de burger. Dit wordt zelfs nóg duidelijker wanneer het gaat om belastingen, aangezien voor de belastingplichtige zelfs niet te miskennen waarborgen ingeschreven staan in onze Grondwet.”

In de studie geven de onderzoekers dan ook enkele aanbevelingen aan de wetgever. In zijn toespraak tijdens de publieke voorstelling van het Jaarverslag 2018 refereerde Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan de studie uitgevoerd door de Law, Tax & Business Unit. “Ik heb met veel aandacht de studie van de Universiteit Hasselt gelezen met als titel ‘Belasting via outsourcing in het Vlaamse fiscale landschap. Onderzoek naar de rechtsbescherming van de belastingsplichtige’.”

 

Transparantie

“In de studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Ombudsdienst, wordt aangeklaagd dat bij fiscale betwistingen, en het gaat dan specifiek over de kilometerheffing voor vrachtwagens, de burger niet het klachtenmanagement van de overheid tegenover zich heeft, maar wel de externe dienstverlener die zich zal beroepen op vaak eenzijdig opgelegde algemene voorwaarden. We zullen er dan ook actief over waken dat er een stevig juridisch kader voorhanden is bij het uitbesteden van dergelijke overheidstaken, dat voor de burger transparant en duidelijk is.”

“Ik verwijs in dit kader ook naar de omzendbrief van 15 maart 2016 inzake de procedure voor klachten en bezwaren inzake de kilometerheffing. In dit verband laat de ombudsman ook voor andere beleidsdomeinen een interessant ballonnetje op over de burger die vaak als consument wordt behandeld in dossiers die met onze Vlaamse Overheid te maken hebben. In verscheidene beleidsdomeinen, zoals Onderwijs en Welzijn, is de overheid vaak een ‘regisseur’, zoals de ombudsman zegt.”

“De burger krijgt immers vaak te maken met private dienstverlening onder regie of volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid. Deze dienstverleners, ‘acteurs’, schaden soms ronduit de belangen van de burger. Ik deel dan ook de bezorgdheid van de ombudsman dat de burger in een geschil met de overheid nog steeds te maken moet hebben met de overheid en binnen de principes van het publiek recht zijn geschil moet kunnen voeren, en niet enkel met een derde in een al dan niet privaatrechtelijke verhouding.”

 

Meer info?

Lees dan hier de studie uitgevoerd door de onderzoekers van de Law, Tax & Business Unit.

De tekst van minister-president Geert Bourgeois kunt u hier lezen.