menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Lunchseminarie voor doctorandi

Lunchseminarie voor doctorandi
PRAKTISCH

25 mrt 2016 12.00 uur - 14.00 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Auditorium Louis Roppe


Inschrijven

Een inkijk in de carrièremogelijkheden na het doctoraat, in het bijzonder de MAGISTRATUUR en de OVERHEID

De faculteiten Rechten van de UHasselt, UAntwerpen en UGent werken samen om in het academiejaar 2015-16 drie interessante lunchseminaries te organiseren voor hun doctorandi. Het thema van deze seminaries is de carrièremogelijkheden van jonge gedoctoreerden na hun doctoraat.

Slechts een tiental procent van de gedoctoreerden in de rechten stroomt door naar een academische carrière. Het merendeel van de doctorandi komt aldus in een niet-academisch werkveld terecht.
Doctorandi weten niet altijd hoe ze naar een bepaald carrièredoel moeten toewerken en wat de vereisten of verwachtingen zijn. Hierdoor missen ze de gelegenheid om een sterk CV op te bouwen in functie van het beoogde carrièreperspectief.

Tijdens deze seminaries komt telkens een panel van gedoctoreerden in de rechten het afgelegde carrièrepad buiten de universiteitsmuren toelichten aan de doctorandi. Zij focussen op vaardigheden die ze hebben verworven tijdens hun doctoraatsjaren en die nu in de praktijk een troef blijken te zijn. Deze lunchseminaries zijn interactief – er zal ruime gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

De lunchseminaries worden dit academiejaar beurtelings georganiseerd aan de UHasselt, de UAntwerpen en de UGent. Ook de faculteiten Rechten van de KU Leuven en de VUB zijn geïnteresseerd om volgend academiejaar een seminarie te organiseren.

Meer info

Inschrijven