Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Lezing Kim Wright - Advocaten als vredestichters?

PRAKTISCH

27 apr 2015 - 17.00 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Auditorium Louis Roppe


CONTACTPERSOON

Mevrouw An VRANCKEN

32-11-268774

an.vrancken@uhasselt.be


Advocaten als vredestichters?

Vernieuwingen in de rechtswereld

De lezing is in het Engels.

In de Engelstalige rechtswereld is men al vele jaren bezig met fundamentele vernieuwingen in de rechtspraktijk. Deze vernieuwingen zijn ook voor de Belgische jurist van belang. Zij beginnen hier stilaan ingang te vinden omdat

  • Er veel oog is voor het welzijn van mensen.
  • Er een bekommernis is voor het goed houden van relaties.
  • Ethiek een belangrijke rol speelt.
  • Er wordt gestreefd naar creatieve en duurzame oplossingen van conflicten.
  • Van de jurist een aantal bijkomende attitudes en vaardigheden worden gevraagd.

Een van de pioniers en gangmakers van deze vernieuwing is Kim Wright. Zij is een Amerikaanse advocate die een boek schreef met als titel: ‘Lawyers as peacemakers. Practicing holistic, problem-solving law’. Het boek is uitgegeven door de prestigieuze American Bar Association.

In dit boek én in haar lezing geeft Kim Wright een overzicht van grote verschuivingen die zich aftekenen in de rechtswereld. Zij geeft ook tal van praktische voorbeelden en tips, zoals:

  • Integrative law: een geheel van nieuwe benaderingen in het recht die gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke filosofie.
  • Conscious contracts: het sluiten van contracten op basis van waarden, het samen creëren van een toekomst, het optimaliseren van de onderliggende relatie.
  • Probleemoplossende rechtspraak: rechtbanken die niet alleen de juridische problemen oplossen maar ook de onderliggende problemen (zoals drugsverslaving).

Na de lezing is er ruimte voor vragen en debat met het publiek.

Aansluitend biedt de faculteit Rechten u graag een drankje aan.

Deze lezing is een initiatief van  faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt.

Maandag 27 april 2015 om 17.00 uur in auditorium Louis Roppe, Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt.
De lezing is in het Engels.

De toegang is gratis, wel graag registreren.