Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Actualia familiaal vermogensrecht - Brugge

PRAKTISCH

08 dec 2015 - 18.00 uur


Gerechtsgebouw Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge

Lokaal Zittingszaal A

Met Patrimonium 2015 verschijnt het tiende boekdeel in de reeks Patrimonium. Wij vieren dus feest!

Patrimonium biedt een jaarlijkse actualisering van het familiaal vermogensrecht aan de hand van recente wetgeving en wetsvoorstellen, rechtspraak en rechtsleer. De legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen worden eveneens geanalyseerd. Ten slotte worden tien voor de praktijk relevante vraagpunten beantwoord.

Op wetgevend vlak moeten vooral de wijzigingen in de fiscale regelgeving worden genoteerd. De invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de verlaging van de Vlaamse tarieven in de schenkbelasting van onroerende goederen en de schrapping van de overlevingsvoorwaarde in artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud art. 5 W.Succ.) verdienen alle aandacht.

Op jurisprudentieel vlak kan worden gewezen op een arrest van het Hof van Cassatie omtrent de inhoudelijke draagwijdte van artikel 1401 nr. 5 BW, de arresten van de hoven van beroep te Antwerpen, Brussel en Gent over de problematiek van inbreng en inkorting van levensverzekeringen en voor de praktijk erg relevante rechterlijke uitspraken over boedelbeschrijving, gerechtelijke vereffening en verdeling, en voorschotten op het
aandeel in de vereffening en verdeling.

Dit zijn slechts enkele van de talrijke ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht die uitvoerig worden geanalyseerd in Patrimonium 2015 en die Prof. dr. W. Pintens, Raadsheer S. Mosselmans, Prof. dr. Ch. Declerck, Mr. G. Deknudt, Prof. dr. A. Wylleman en Prof. dr. B. Peeters zullen toelichten. Ten slotte zal Prof. dr. K. Geens, minister van Justitie, tijdens de studienamiddag in Hasselt zijn beleid inzake familiaal vermogensrecht toelichten.

 

Programma 8 december 2015 | Brugge

Tijdstip Topic

18.00 uur

Onthaal deelnemers

18.30 uur

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
Sven Mosselmans, raadsheer in het hof van beroep te Gent

18.40 uur

Actualia relatievermogensrecht
Prof. dr. Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocaat

19.20 uur

Actualia giften
Guillaume Deknudt, advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

20.00 uur

De nieuwe procedure gerechtelijke vereffening en verdeling. Een eerste evaluatie
Prof. dr. Annelies Wylleman, hoogleraar UGent, geassocieerd notaris

20.40 uur

Vraagstelling

21.00 uur 

Slotwoord door de voorzitter

21.15 uur

Tweede lustrum-receptie

 

Praktische info

Datum & tijdstip
Dinsdag 8 december 2015 om 18.00 uur

Locatie
Gerechtsgebouw Brugge
Zittingszaal A
Kazernevest 3
8000 Brugge

Parkeren
Parking ‘advocaten’, toegang via Kazernevest

Kostprijs

  1. Deelname studienamiddag (incl. met broodjes en receptie): 65 euro (excl. btw)
  2. Deelname studienamiddag (incl. met broodjes vlaai en receptie) + boek Patrimonium 2015:168 euro (excl. btw)
  3. Deelname studienamiddag (incl. met broodjes en receptie) + boek Patrimonium met abonnement: 148 euro (excl. btw)

Bestaande abonnees op de reeks Patrimonium krijgen hun boek thuis toegezonden in het kader van
hun abonnement. Om in te schrijven voor de studiedag kiezen zij voor optie 1.

Indien u niet kan deelnemen aan de studiedag kan u het boek bestellen aan 110 euro/ex. (incl. btw / excl. verzendkosten).
Een abonnement nemen op Patrimonium kan aan 88 euro/ex. U krijgt dan automatisch, jaarlijks de nieuwe editie toegestuurd.

 

Inschrijven

De studieavond is volledig volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

 

Permanente vorming

De Orde van Vlaamse Balies heeft deze studiedag goedgekeurd voor 3 juridische punten. Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd goedgekeurd. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

De Nationale Kamer van Notarissen heeft deze studiedag goedgekeurd voor 3 uren juridische opleiding. 

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be