Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Actualia familiaal vermogensrecht - Hasselt

PRAKTISCH

30 nov 2015 - 13.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Auditorium Louis Verhaegen


Inschrijven

Met Patrimonium 2015 verschijnt het tiende boekdeel in de reeks Patrimonium. Wij vieren dus feest!

Patrimonium biedt een jaarlijkse actualisering van het familiaal vermogensrecht aan de hand van recente wetgeving en wetsvoorstellen, rechtspraak en rechtsleer. De legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen worden eveneens geanalyseerd. Ten slotte worden tien voor de praktijk relevante vraagpunten beantwoord.

Op wetgevend vlak moeten vooral de wijzigingen in de fiscale regelgeving worden genoteerd. De invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de verlaging van de Vlaamse tarieven in de schenkbelasting van onroerende goederen en de schrapping van de overlevingsvoorwaarde in artikel 2.7.1.0.4. VCF (oud art. 5 W.Succ.) verdienen alle aandacht.

Op jurisprudentieel vlak kan worden gewezen op een arrest van het Hof van Cassatie omtrent de inhoudelijke draagwijdte van artikel 1401 nr. 5 BW, de arresten van de hoven van beroep te Antwerpen, Brussel en Gent over de problematiek van inbreng en inkorting van levensverzekeringen en voor de praktijk erg relevante rechterlijke uitspraken over boedelbeschrijving, gerechtelijke vereffening en verdeling, en voorschotten op het
aandeel in de vereffening en verdeling.

Dit zijn slechts enkele van de talrijke ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht die uitvoerig worden geanalyseerd in Patrimonium 2015 en die Prof. dr. W. Pintens, Raadsheer S. Mosselmans, Prof. dr. Ch. Declerck, Mr. G. Deknudt, Prof. dr. A. Wylleman en Prof. dr. B. Peeters zullen toelichten. Ten slotte zal Prof. dr. K. Geens, minister van Justitie, tijdens de studienamiddag in Hasselt zijn beleid inzake familiaal vermogensrecht toelichten.

Programma 30 november 2015 | Hasselt

Tijdstip Topic

13.30 uur

Onthaal deelnemers

14.00 uur

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
Prof. dr. Walter Pintens, em. gewoon hoogleraar KU Leuven

14.10 uur

Actualia relatievermogensrecht
Prof. dr. Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocaat

14.50 uur

Actualia giften
Guillaume Deknudt, advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

15.30 uur

Pauze

16.00 uur

De nieuwe procedure gerechtelijke vereffening en verdeling. Een eerste evaluatie
Prof. dr. Annelies Wylleman, hoogleraar UGent, geassocieerd notaris

16.40 uur 

Actualia schenk- en erfbelasting in het Vlaamse Gewest  
Prof. dr. Bruno Peeters, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat

17.20 uur

Slottoespraak door Prof. dr. Koen Geens, minister van Justitie

17.40 uur

Tweede lustrum-receptie

 

Praktische info

Datum & tijdstip
Maandag 30 november 2015 om 13.30 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Auditorium Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Parkeren
Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Kostprijs

  1. Deelname studienamiddag (incl. koffie met Limburgse vlaai en receptie): 85 euro (excl. btw)
  2. Deelname studienamiddag (incl. koffie met Limburgse vlaai en receptie) + boek Patrimonium 2015: 189 euro (excl. btw)
  3. Deelname studienamiddag (incl. koffie met Limburgse vlaai en receptie) + boek Patrimonium met abonnement: 168 euro (excl. btw)
  4. Student van de Universiteit Hasselt dienen geen inschrijvingsgeld te betalen voor de deelname aan de studiemiddag op 30 november (incl. koffie met Limburgse vlaai en receptie).

Bestaande abonnees op de reeks Patrimonium krijgen hun boek thuis toegezonden in het kader van
hun abonnement. Om in te schrijven voor de studiedag kiezen zij voor optie 1.

Indien u niet kan deelnemen aan de studiedag kan u het boek bestellen aan 110 euro/ex. (incl. btw / excl. verzendkosten).
Een abonnement nemen op Patrimonium kan aan 88 euro/ex. U krijgt dan automatisch, jaarlijks de nieuwe editie toegestuurd.

 

Inschrijven

Schrijf u hier online in voor de studienamiddag

 

Permanente vorming

De Orde van Vlaamse Balies heeft deze studiedag goedgekeurd voor 4 juridische punten. Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd goedgekeurd. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

De Nationale Kamer van Notarissen heeft deze studiedag goedgekeurd voor 3 uren juridische opleiding. 

 

Meer informatie

Faculteit Rechten
Tel 011/ 26 87 67
Fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be


 

Meer info

Inschrijven