Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Lustrum Limburgs Rechtsleven

PRAKTISCH

09 okt 2015 - 17.00 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Auditorium Louis Verhaegen

Limburgs Rechtsleven viert op 9 oktober 2015 zijn 40-jarig bestaan aan de Universiteit Hasselt

Sinds zijn lancering in 1975 heeft het Limburgs Rechtsleven een vaste plaats verworven binnen de juridische wereld en het bedrijfsleven.

Een redactieteam van drieëndertig redacteurs – magistraten, advocaten en notarissen, die overigens allen belangeloos meewerken aan Limburgs Rechtsleven – volgt de juridische actualiteit in de provincie Limburg op de voet. Zo is het voor hen mogelijk om specifieke en interessante uitspraken van de rechtbanken en hoven die bevoegd zijn voor de provincie te selecteren en – indien gewenst – ze van een vlot geschreven en duidelijke commentaar te voorzien.

In zijn ruim veertigjarig bestaan heeft Limburgs Rechtsleven meer dan 1.750 gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. Ruim 400 van deze vonnissen en arresten waren voorzien van commentaar. Daarnaast verschenen ook bijna 160 uitgebreide studies en veel boekbesprekingen en mededelingen.

Een andere doelstelling van Limburgs Rechtsleven is de opleiding van jonge juristen, door hen de mogelijkheid te bieden om arresten en vonnissen uit het Limburgs rechtsgebied te ontleden, te resumeren en waar het kan te becommentariëren. Zij hebben daarbij het voorrecht te kunnen beschikken over zeer actuele uitspraken. Dit voornemen heeft geleid tot een intense samenwerking met de balies van Hasselt en Tongeren en in het verleden ook met het Postuniversitair Centrum van Diepenbeek, onder meer voor de organisatie van studiedagen. Daarnaast reikt de vzw om de vijf jaar eveneens de prijs Limburgs Rechtsleven uit.

Ook met de faculteit Rechten van de UHasselt wordt samengewerkt: zij geeft gastvrijheid aan de redactieraad en leden van het academisch korps maken deel uit van de redactieraad.

​​De vzw rond het Limburgs Rechtsleven viert zijn 40-jarig bestaan op 9 oktober 2015 aan de Universiteit Hasselt. Naar aanleiding van dit lustrum zal zij een prijs toekennen aan een in Limburg gedomicilieerde of gevestigde jurist of student voor de publicatie van een artikel met een bijzondere betekenis voor de rechtspraktijk, of een noot onder een vonnis of arrest in een geding dat initieel aanhangig werd gemaakt voor een Limburgse rechtsmacht.

Meer info