Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Insolventie- en Beslagrecht'

PRAKTISCH

27 okt 2015 17.30 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt


Inschrijven

coördinator: prof. dr. Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar KU Leuven, Instituut voor Handels- en Insolventierecht

voorzitters: Koenraad Moens, raadsheer Hof van Beroep te Brussel (Leuven), Eric Dursin, raadsheer Hof van Beroep te Gent (Kortrijk), Edward Hulpiau, kamervoorzitter Hof van Beroep te Antwerpen (Hasselt), Bruno Lybeer, raadsheer Hof van Beroep (Brussel)

 

Programma

Recente rechtspraak inzake zakelijke zekerheden en insolventieprocedures
Roel Fransis, vrijwillig medewerker Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven, advocaat
Aan de hand van de (cassatie)rechtspraak (2012-2015) worden de recente evoluties in het insolventierecht geschetst.

Eigendomsvoorbehoud naar huidig en komend recht
Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven en KULAK
Dorothy Gruyaert, doctoraatsassistent KU Leuven
Het eigendomsvoorbehoud is een voor de praktijk zeer belangrijke commerciële zekerheid. Toch is ze niet zonder risico's. In deze lezing komen de valkuilen aan bod evenals de vraag hoe er contractueel het hoofd kan worden aan geboden.

Curatorenaansprakelijkheid: risico's voor de curatoren en mogelijkheden voor schuldeisers
Joeri Vananroye, docent KU Leuven
Gillis Lindemans, doctorandusbursaal KU Leuven
Deze bijdrage geeft een overzicht van enkele veel voorkomende problemen bij de afwikkeling van een faillement waarbij de mogelijke aansprakelijkheid van de curator in het vizier komt van de schuldeisers om via curatorenaansprakelijkheid mee te wegen op de faillissementsafwikkeling.

Inhoud van de verbintenis en aansprakelijkheid van de borg
Matthias Storme, gewoon hoogleraar Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven
Deze lezing handelt over de precieze omvang van de verbintenissen van de borg, en met name de vraag voor welke schulden en in wlke omvang een borg precies borg staat in alle gevallen waarin de situatie wijzigt. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de alle sommen-borgtocht.

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info

Inschrijven