Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

Studienamiddag Het Vlaams onteigeningsdecreet: stand van zaken, principes, procedures

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studienamiddag Het Vlaams onteigeningsdecreet: stand van zaken, principes, procedures

PRAKTISCH

30 jun 2016 13.00 uur - 16.45 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Hiermee is de concrete aanzet gegeven voor een radicale ommezwaai in het Vlaamse Onteigeningsrecht. Niet alleen worden de administratieve en de gerechtelijke procedure fundamenteel gewijzigd, ook werden de principiële onteigeningsvoorwaarden aangepast, werd het recht op zelfrealisatie uitdrukkelijk geregeld, werd het recht op wederoverdracht volledig herschreven en werd het toepassingsgebied van de planologische neutraliteit veralgemeend.

Op 30 juni 2016 zullen specialisten terzijde, onder meer de hoofdredacteur van het ontwerpdecreet, u een eerste toelichting geven.

De heer Joris Scheers, geeft eerst een toelichting bij de achtergrond en de totstandkoming van de tekst. Vervolgens wordt er een toelichting gegeven bij de beginselen en principes. Dr. Claire Buggenhoudt bespreekt de administratieve procedure en de zelfrealisatie en tot slot geeft prof. dr. Stijn Verbist duiding bij de gerechtelijke procedure en de wederoverdracht.

Wie inschrijft op deze studiedag ontvangt nadien het te verschijnen boek Het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet van prof. dr. Stijn Verbist en Dr. Claire Buggenhoudt, uitgegeven door die Keure.

Deze studiedag is een must voor lokale en Vlaamse ambtenaren, advocaten, magistraten, landmeters-experten, notarissen.

 

Programma

Tijdstip

Topic

13.00 uur

Onthaal 

13.30 uur

Inleiding door de voorzitter
prof. dr. em. Marc Boes (KU Leuven)

13.45 uur

Het ontwerp van Vlaams Onteigeningsdecreet: stand van zaken
de heer Joris Scheers (projectleider vastgoedbeleid Departement Bestuurszaken
van de Vlaamse Overheid)
de heer Kenny Gastmans (jurist MOW Vlaamse Overheid)

14.25 uur

Nieuwe beginselen van onteigeningsrecht in een grondwettelijk perspectief
prof. dr. Jan Theunis (hoofddocent UHasselt en referendaris Grondwettelijk Hof)

15.05 uur

Koffiepauze met Limburgse vlaai 

15.35 uur

De toekomstige administratieve onteigeningsprocedure en zelfrealisatie
dr. Claire Buggenhoudt (advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt)

16.05 uur

De toekomstige gerechtelijke onteigeningsprocedure en wederoverdracht
prof. dr. Stijn Verbist (docent UHasselt en advocaat)

16.35 uur

Slotwoord door de voorzitter
prof. dr. em. Marc Boes (KU Leuven)

16.45 uur

Einde

 

Doelgroep

  • Lokale en Vlaamse ambtenaren, advocaten, magistraten, landmeters-experten en notarissen

 

Praktische info

Datum & tijdstip
Donderdag 30 juni 2016 van 13.00 uur tot 16.45 uur

Locatie
Universiteit Hasselt
Aula Louis Roppe
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Inschrijvingsgeld
De prijs bedraagt € 150 excl. btw en omvat deelname aan de studienamiddag, de documentatiemap, het verslagboek en de koffiepauze.

Permanente vorming
De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer van Notarissen worden aangevraagd.
Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is aangevraagd.
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

De studienamiddag wordt erkend door de Federale Raad van landmeters-experten voor de effectieve uren.

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Door u in te schrijven, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE.

 

Meer info