Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doctoraatspromotie Hannelore Niesten

PRAKTISCH

12 jul 2017 - 12.00 uur


Aula Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht, Nederland

Doctoraatsproefschrift over: 

Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU persoon.
Een onderzoek naar de behoefte aan en mogelijkheden van het minimaliseren van fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de Europese interne markt.

Promotoren: Prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht)
Copromotor: Prof. dr. Caroline Vanderkerken (UHasselt)