Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Feestelijke academische zitting met uitreiking eredoctoraat aan kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen

PRAKTISCH

15 jan 2019 - 16.00 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Aula Louis Verhaegen

Ter ere van haar tienjarig bestaan reikt de faculteit Rechten van Universiteit Hasselt een eredoctoraat uit aan Bruno Vanobbergen, hoofd van het Kinderrechtencommissariaat. Op 15 januari zal Bruno Vanobbergen het eredoctoraat officieel in ontvangst nemen aan UHasselt.

“Als kinderrechtencommissaris houdt Bruno Vanobbergen de samenleving wakker om belangen en rechten van kinderen en jongeren centraal te blijven stellen”, zegt promotor prof. dr. Charlotte Declerck.

“Sinds 2009 staat Bruno Vanobbergen aan het hoofd van het Kinderrechtencommissariaat. Onder zijn leiding brengt het Kinderrechtencommissariaat maatschappelijk onrecht tegen kinderen en jongeren onder de aandacht én werkt het beleidsadviezen uit”, zegt decaan van de faculteit Rechten Johan Ackaert. “Daarmee verliezen ze nooit hun doel uit het oog, namelijk de naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.”

Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Het afgelopen werkjaar ontvingen zij meer dan 1.200 meldingen. Deze gingen onder meer over onderwijs en pesten. Verder heeft het Kinderrechtencommissariaat de afgelopen jaren veel aandacht voor de rechten van minderjarige vluchtelingen.

“Bruno Vanobbergen is er voor iedereen”, zegt Charlotte Declerck. “Hij is niet alleen een luisterend oor voor de kinderen, maar ook voor de zorgen van hulpverleners. Individuele verhalen verruimt hij tot maatschappelijke thema’s en problemen, die op hun beurt dan weer de basis vormen voor beleidsadviezen die leiden tot een beter ‘samen-leven’.” Johan Ackaert vult aan: “Het is net dat wat ook het recht beoogt: een samenleving mogelijk en beter maken. Voor onze faculteit Rechten was de kinderrechtencommissaris dan ook een logische keuze voor dit eredoctoraat. Kinderen en jongeren moeten absoluut dé hoofdprioriteit zijn voor onze samenleving.”

Wenst u deze feestelijke academische zitting bij te wonen?
Dan kunt u zich vóór 20 december 2018 via deze link inschrijven.