Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

POSTDOCS


Elke Cloots
Grondrechten, verhouding Belgische en Europese rechtsorde, nationale identiteit, federalisme, burgerschap, discriminatierecht

Elke Cloots is doctor in de rechten (KU Leuven, 2013) en is als doctor-assistent verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt. In 2006 behaalde zij het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en in 2009 het diploma van Magister Juris (MJur) aan de University of Oxford. Elke Cloots was tevens visiting scholar aan het European University Institute in Firenze (2012) en doceerde Europees recht aan de Universiteit Maastricht (2013) en de KU Leuven (2015). Zij heeft tal van internationale en nationale publicaties op haar naam, onder meer over de wisselwerking tussen het EU-recht en het nationaal grondwettelijk recht. Daarnaast is ze ook advocaat aan de balie te Antwerpen.


David Haljan
David Haljan is gastdocent ‘Law and State’ in de afstudeerrichting Overheid en Recht van de masteropleiding. Hij is doctor in de rechten (KU Leuven, 2007) en behaalde zijn basisdiploma’s in de rechten in Canada (LLB, Osgoode Hall, 1991) en in het Verenigd Koninkrijk (LLM, King’s College, London, 1995). Voordien behaalde hij een BA (1985, Philosophy, History) aan de University of Alberta, Canada. Zijn academisch werk situeert zich op het kruispunt tussen publiekrecht en rechtsfilosofie. Zijn doctoraatsproefschrift handelde over de problematiek van een constitutionele omkadering voor secessie in een rechtsstaat en de normativiteit van het recht. In zijn huidige onderzoek analyseert hij aspecten van het constitutionalisme, de democratie en de grens die wij optrekken tussen ‘publiek’ en ‘privaat’. Met diverse publicaties onder zijn naam is hij ook co-editor, samen met emeritus professor André Alen, van de reeks ‘Constitutional Law’ van de International Encyclopaedia of Laws (Kluwer) en lid van de balies van Alberta en Ontario.