menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

POSTDOCS


Elke Cloots
Grondrechten, verhouding Belgische en Europese rechtsorde, nationale identiteit, federalisme, burgerschap, discriminatierecht

Elke Cloots is doctor in de rechten (KU Leuven, 2013) en is als doctor-assistent verbonden aan het Centrum voor Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt. In 2006 behaalde zij het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en in 2009 het diploma van Magister Juris (MJur) aan de University of Oxford. Elke Cloots was tevens visiting scholar aan het European University Institute in Firenze (2012) en doceerde Europees recht aan de Universiteit Maastricht (2013) en de KU Leuven (2015). Zij heeft tal van internationale en nationale publicaties op haar naam, onder meer over de wisselwerking tussen het EU-recht en het nationaal grondwettelijk recht. Daarnaast is ze ook advocaat aan de balie te Antwerpen.