Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTIE UIT RECENTE PUBLICATIES


BIJNENS D., POTARGENT S. en THEUNIS J., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2015”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, afl. 3, 114-165.

BIJNENS D. en KEUNEN S., “‘Ceci est une fiction’: grondwetgevende referenda in de Belgische rechtsorde”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, afl. 5, 248-260.

BIJNENS D., BORTELS H. en THEUNIS J., “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2015-2016)”, Tijdschrift voor wetgeving, 2017, 94-137.

BIJNENS D., "Een beperkte temporele werking van de grondwettelijke garantie op wetgevend optreden?", noot onder GwH 22 september 2016, nr. 118/2016, Rechtskundig weekblad, 2017-18 (te verschijnen).

BIJNENS D., “Het oprichten van rechtscolleges als wetgevend prerogatief”, ACCA-conferentie 2016 (te verschijnen).

CLOOTS E., “De Belgische nationale en constitutionele identiteit”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017 (te verschijnen).

CLOOTS E., “Belgium”, in C. CALLIESS en G. VAN DER SCHYFF (eds.), Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2017 (te verschijnen).

CLOOTS E., “The Legal Limits of Citizenship Deprivation as a Counterterror Strategy” (2017) 23 European Public Law (te verschijnen).

CLOOTS E., “The CJEU’s headscarf decisions: Melloni behind the veil?”, VerfBlog, 2017/03/17.

THEUNIS J., “Het Stabiliteitsverdrag-arrest: ‘the making of’”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017 (te verschijnen).

THEUNIS J. en VAN EECKHOUTTE D., “Naleving en handhaving. Strafrecht, strafvervolging, administratieve sancties, administratieve rechtscolleges”, in SEUTIN B. en VAN HAEGENDOREN G. (eds.), De bevoegdheden – Algemeen deel, Brugge, die Keure, 2017 (te verschijnen).

BIJNENS D., SCHOLLEN P. en THEUNIS J., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2014”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2016, 126-172.

BORTELS H., “The Belgian constitutional court and the administrative loop: a difficult understanding”, Ius Publicum 2016/2, 32 p.

BORTELS H., “Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2015. Bevoegdheid en rechtspleging”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2016, 369-400.

BORTELS H. en THEUNIS J., “Het fiscaal legaliteitsbeginsel in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2005-2015)”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, 418-438.

BORTELS H. en THEUNIS J., “De laattijdige bekrachtiging van een btw-KB: geen onoverkomelijke hinderpaal”, noot onder GwH 7 juli 2016, nr. 107/2016, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, 959-963.

CANNOOT P., GOOSSENS J., LAVRYSEN L., MEERSCHAERT V. en THEUNIS J., “Developments in Belgian Constitutional Law: The Year 2015 in review”, Int’l J. Const. L. Blog, 2016.

CLOOTS E., “National Identity, Constitutional Identity, and Sovereignty in the EU” (2016) Netherlands Journal of Legal Philosophy (te verschijnen).

CLOOTS E., “Can private undertakings hide behind ‘religious neutrality’?”, VerfBlog, 2016/10/06.

DENEF M., THEUNIS J. en VERSCHAEVE S., “Kroniek verenigingen en stichtingen 2013-2014”, Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap 2016, 559-588.

IMAMOVIĆ Š., CLAES M. and DE WITTE B. (2016), “The EU Fundamental Rights Landscape After Opinion 2/13”, Maastricht Faculty of Law Working Paper 2016/6.

THEUNIS J. en VAN EECKHOUTTE D., “Mobiliteit – openbare werken, vervoer, verkeer en verkeersveiligheid”, in B. SEUTIN en G. VAN HAEGENDOREN (eds.), De bevoegdheden van de gewesten, Brugge, die Keure, 2016, 403-463.

VANDORMAEL K.-J., “De VREG en de bevoegdheid van de Raad van State: over subjectieve rechten, discretionaire beoordelingsbevoegdheid en het verschil tussen appreciëren en interpreteren”, noot onder RvS 3 maart 2016, nr. 234.002, Milieu- en Energierecht 2016, 344-350.

BIJNENS D., SCHOLLEN P. en THEUNIS J., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2013”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2015, 67-112.

BIJNENS D., SCHOLLEN P. en THEUNIS J., “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2013-2014)”, Tijdschrift voor Wetgeving 2015, 76-108.

BORTELS H., “Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2014. Bevoegdheid en rechtspleging”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2015, afl. 9, 495-519.

CLOOTS E., National Identity in EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 372 p.

CLOOTS E., “Reflecties over de eerste prejudiciële vragen van het Duitse Grondwettelijk Hof”, in Liber discipulorum André Alen, Brugge, die Keure, 2015, 17-37.

CLOOTS E., “Cruz Villalón’s Gauweiler Opinion: Lost in Platitudes”, VerfBlog, 2015/1/15

DENEF M. en THEUNIS J., “Optreden in rechte van een VZW”, in M. DENEF (ed.), De VZW, Brugge, die Keure, 2015, 325-379.

DE WITTE B. and IMAMOVIĆ Š. (2015) “Opinion 2/13 on Accession to the ECHR: Defending the EU Legal Order against a Foreign Human Rights Court”, European Law Review 40:5, 683-705.

THEUNIS J., “Zin en onzin van directe werking: het Verdrag van Granada ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa als casus”, in Liber amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 47-65.

THEUNIS J., “Het Grondwettelijk Hof en de procedurele verplichtingen uit het Europese Unierecht”, in Liber discipulorum André Alen, Brugge, die Keure, 2015, 409-438.

VANDORMAEL K.-J., “Vrije beroepers en het toepassingsgebied van de WCO: geen schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel?”, noot onder GwH 12 maart 2015, nr. 31/2015, Rechtskundig Weekblad 2015, 424-429.

VANDORMAEL K.-J., “De rechtsverhouding tussen openbare diensten en gebruikers: van reglementaire of contractuele aard?”, noot onder Rb. Limburg, 19 december 2014, Limburgs Rechtsleven 2015, 186-204.

VANDORMAEL K.-J., Het Grondwettelijk Hof: rechter of regelgever - Analyse van de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, Brussel, Larcier, 2015, 132 p.