Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORS


Niels Appermont
Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts.

Promotie: 11 september 2017
Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Nicolas Carette, Universiteit Antwerpen


Niels Diepvens
De grensoverschrijdende administratiefrechtelijke gegevensuitwisseling op verzoek in de inkomstenbelastingen vanuit Belgisch standpunt. De gevolgen van de aard van de procedure op de rechtsbescherming van de belastingplichtige.

Promotie: 24 januari 2018
Promotor: prof. dr. Caroline Vanderkerken, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt


Hannelore Niesten
Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon.
Een onderzoek naar de behoefte aan en mogelijkheden van het minimaliseren van fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de Europese interne markt.

Promotie: 12 juli 2017
Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Promotor: dr. Marjon Weerepas, Universiteit Maastricht
Copromotor: prof. dr. Caroline Vanderkerken, Universiteit Hasselt