Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSTom Bonne
Tom Bonne is mandaatassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt waar hij een doctoraat in het fiscaal recht voorbereidt. 

Voorkeurmateries:
Tom zijn interesse gaat uit naar de lokale en regionale belastingen, de personenbelasting en de algemene beginselen van het fiscaal recht.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2017)
- Master in de rechten (UGent, 2016)
- Erasmus Exchange, Eberhard Karls Universität Tübingen (Duitsland, 2016)


Julie Leroy
Julie Leroy is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij werkt aan een proefschrift over de terugvordering van illegale fiscale staatssteun in België. Ze focust hierbij op de rechtsgevolgen, de procedure en de rechtsbescherming van de belastingplichtige bij een beslissing tot terugvordering. Julie behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling).

Doctoraatsonderzoek:
‘Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in België: rechtsgevolgen en rechtsbescherming’

Het eerste uitgangspunt van het onderzoek zijn de rechtsgevolgen van de beslissing van de Europese Commissie. Wat zijn de juridische gevolgen van de vaststelling dat via een tax ruling illegale staatssteun werd verleend? Hoe moet de terugvordering worden uitgevoerd? Nadien focust het onderzoek op de rechtsbescherming van de belastingplichtige die wordt geconfronteerd met de terugvordering. Hij moet het fiscale voordeel terugbetalen aan dezelfde overheid als die hem dit voordeel eerder heeft verleend. Het onderzoek bestudeert deze en andere vragen in het licht van de specifieke context van de bevoegdheidsverdeling in België.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Raymond Luja, Maastricht University
Startdatum: 1 oktober 2016

Voorkeurmateries:
Julie heeft naast haar doctoraatsonderzoek ook interesse in het mededingingsrecht en het Europees (fiscaal) recht in het algemeen, de algemene beginselen van het fiscaal recht en de lokale en regionale belastingen.

Opleiding:
- Summer Course EU Tax Law, ERA Academy of European Law (2017)
- Master in de rechten (UHasselt, 2016)
- Erasmus Exchange, Nova University Lisbon (Portugal, 2015)
- Summer School European Competition Law and Economics (Utrecht University, 2014)


Kristof Wauters
Kristof Wauters is mandaatassistent economisch recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de veranderende relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige. Hij behaalde zijn masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). Daarna behaalde hij een master na master in het fiscaal recht aan de KU Leuven.

Doctoraatsonderzoek:
‘Een nieuwe visie op de relatie tussen fiscus en belastingplichtige? Naar een hogere graad van co-operative compliance in de fiscale handhaving’

Sinds het begin van dit millennium wordt er in heel wat landen ingezet op een meer ‘horizontale’ relatie tussen fiscus en belastingplichtige. Belastingadministraties uit alle hoeken van de wereld spreken daarbij van een mentaliteitswijziging: men wil door middel van onderling overleg en samenwerking beide partijen dichter bij elkaar brengen. Enerzijds streeft de fiscus naar een grotere compliance bij de belastingplichtige met meer inkijk in diens verrichtingen. Anderzijds realiseert de belastingplichtige meer fiscale zekerheid en transparantie. Binnen de OESO staat deze ‘versterkte’ relatie tussen beide partijen bekend als co-operative compliance. Het onderzoeksopzet is om via een rechtsvergelijkende analyse van de voor- en nadelen van het streven naar een hogere graad van tax compliance na te gaan of en hoe deze ontwikkeling in België ingang zou kunnen vinden.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015

Voorkeurmateries:
Kristof heeft naast zijn doctoraatsonderzoek ook interesse in het fiscale procedurerecht, de vennootschapsbelasting en lokale en regionale belastingen.

Opleiding:
- Postgraduaat Bedrijfskunde (UHasselt, 2017)
- Master na master in het fiscaal recht (KU Leuven, 2015)
- Master in de rechten (UHasselt, 2014)


Michelle Wilms
Michelle Wilms is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Ze bereidt er een doctoraat voor dat zich situeert op de grens tussen het fiscaal recht en het sociaal recht.

Voorkeurmateries:
Verder heeft zij een bijzondere belangstelling voor onder meer de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2017)
- Master in de rechten (UHasselt, 2016)

Jonathan Himpe
Jonathan Himpe is onderzoeker en praktijkassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij werkt momenteel aan een onderzoeksproject over de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij niet-fiscale invorderingen. Naast zijn academische werkzaamheden is Jonathan actief als advocaat, in welke hoedanigheid hij reeds een belangrijke ervaring heeft opgebouwd in fiscaalrechtelijke en sportrecht gerelateerde dossiers.

Voorkeurmateries:
Jonathan heeft bijzondere interesse in de taxatie van inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, de fiscale procedure en het ‘sportrecht’ meer in het algemeen.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2014)
- Master in de rechten (UAntwerpen, 2013)
- Master of Laws in Globalisation and Law (Maastricht University, 2013)
- Erasmus Exchange, Uppsala University (Zweden, 2013)
- Bachelor in de rechten (UHasselt, 2011)

Patrick Lauwers

Jonathan Himpe
Jonathan Himpe is onderzoeker en praktijkassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij werkt momenteel aan een onderzoeksproject over de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij niet-fiscale invorderingen. Naast zijn academische werkzaamheden is Jonathan actief als advocaat, in welke hoedanigheid hij reeds een belangrijke ervaring heeft opgebouwd in fiscaalrechtelijke en sportrecht gerelateerde dossiers.

Voorkeurmateries:
Jonathan heeft bijzondere interesse in de taxatie van inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, de fiscale procedure en het ‘sportrecht’ meer in het algemeen.

Opleiding:
- Master na master in het fiscaal recht (UAntwerpen, 2014)
- Master in de rechten (UAntwerpen, 2013)
- Master of Laws in Globalisation and Law (Maastricht University, 2013)
- Erasmus Exchange, Uppsala University (Zweden, 2013)
- Bachelor in de rechten (UHasselt, 2011)