Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Over CORe

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE EN VISIE

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) werd in 2008 opgericht in de schoot van de faculteit Rechten. CORe focust hoofdzakelijk op de verhoudingen tussen burgers en overheid, bijvoorbeeld in het staatsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht en fiscaal recht.

Daarnaast gebeurt er onderzoek naar de relaties tussen de burgers onderling. Denken we bijvoorbeeld aan het familierecht, het contractenrecht, het vermogensrecht, het economisch en sociaal recht. 

Bijzondere aandacht gaat naar alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals onderhandelen en bemiddelen.

Het onderzoek binnen CORe gebeurt in zes onderzoekseenheden. Het sluit aan bij de afstudeerrichtingen die de faculteit voorziet voor haar masterstudenten: ‘Overheid en recht’, ‘Rechten – Private’ en ‘Rechten – Corporate’.

CORe kiest voor hoogstaand onderzoek in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen en gelooft in de meerwaarde van multidisciplinariteit.