Logo UHasselt

menu

Dag van de wetenschap 2019


LABIOMISTA - Koen Vanmechelen

Dag van de wetenschap 2019

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LABIOMISTA


© Studio Leyssen


Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg (Genk) evolueert een project dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen en zijn levenswerk op vlak van identiteit, fertiliteit & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s wonderlab.

Terwijl je in een 24 hectare park de weg vindt door een openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwerken en installaties worden universele maatschappelijke onderwerpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar en bespreekbaar dankzij de taal van de kunst.

In deze unieke samenwerking tussen kunstenaar Koen Vanmechelen en Stad Genk krijgt een gedeelde visie over het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillende manieren vorm. LABIOMISTA is een permanent en evoluerend kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspireert. Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, creaties, projecten en samenwerkingen. En het vormt een ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld.

Aan UHasselt broeden we elke dag op nieuwe ideeën. Geen toeval dat we aan kruisbestuiving doen met LABIOMISTA, het wonderlab van Koen Vanmechelen op het snijvlak van natuur, kunst en wetenschap. De universiteit en LABIOMISTA raken elkaar in de drang naar experimenteren en innovatie stimuleren.

LABIOMISTA schept ook nieuw leven. Het inspireert en bevrucht meteen ook de omgeving met energie en initiatief op tal van culturele, sociale & economische domeinen. Zo ontstaat een diepgaande en unieke kruisbestuiving tussen kunstenaar en stad, mens en maatschappij.

Meer informatie vindt u op www.labiomista.be.