Logo UHasselt

menu

EDM


EDM

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

IMPACT

 

Het project IMPACT schrijft zich in op de as ECONOMIE 2020 - met als belangrijkste doelstelling nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te ondersteunen binnen de culturele en creatieve economie. IMPACT doet dit door 3 elkaar aanvullende acties te ondernemen; IMPACT Lab, Learn en Forum. IMPACT LAB is een incubator voor Kunst/Technologie-projecten met als doel de ontwikkeling van prototypes die gedemonstreerd worden binnen het Forum. Met name 20 projecten R&D Kunst/Wetenschap/Technologie. IMPACT Learn heeft als doel de structurering van een Euregionale transdisciplinaire vorming inzake Kunsten en Technologieën voor het bevorderen van samenwerkingen en verbindingen tussen de verschillende betrokken sectoren. Terwijl IMPACT Forum de structurering en ontwikkeling van een hub rond de vernieuwende en creatieve industrieën binnen het kader van drie internationale fora behelst.

IMPACT wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met een budget van € 2.276.137,91 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), een fonds van de Europese Unie en dit met volgende partners: