Logo UHasselt

menu

RCEF


RCEF

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VACATURES

Er zijn momenteel twee openstaande vacatures binnen RCEF:

 

DOCTORAATSBURSAAL CHANGE READINESS IN FAMILY FIRMS

Achtergrond
Het “Research Center for Entrepreneurship and Family Firms” van de Universiteit Hasselt en het departement “Accounting en Financiering” van de Universiteit Antwerpen werven in totaal 5 onderzoekers aan voor het multidisciplinair onderzoeksproject “Strategic Change in Family Firms: Antecedents and consequences of strategic change from a change readiness perspective”, gefinancierd door het FWO (4 jaar). Binnen dit project wordt het o.a. het mandaat doctoraatsbursaal "Change readiness in family firms" vacant gesteld. 
Om te overleven en te floreren worden familiebedrijven, de dominante organisatievorm in Vlaanderen en economisch erg belangrijk, geconfronteerd met stijgende druk tot aanpassing aan steeds sneller veranderende omgevingen. Echter, veel familiebedrijven blijken vaak strategisch inert en conservatief. Een open vraag voor academici en beleidsmakers is onder welke condities familiebedrijven inertiekrachten kunnen overwinnen en succesvolle strategische veranderingen kunnen realiseren. Dit project wil vier centrale wetenschappelijke doelstellingen realiseren, dewelke voortvloeien uit vier belangrijke hiaten in de literatuur, en uitwerken in vier werkpakketten (twee door de Universiteit Hasselt en twee door de Universiteit Antwerpen). Elke doctoraatsonderzoeker zal één werkpakket uitwerken. 
Functie-inhoud
In dit doctoraatsproject binnen het werkpakket “Affect” onderzoeken we hoe socio-emotionele doelstellingen, processen van betekenisgeving (“framing”), affectief organisatieklimaat en organisatieleren strategische veranderingsbereidheid beïnvloeden. De focus ligt vooral op de affectieve dimensie. Centrale vragen zijn: Hoe ontwikkelen actoren in familiebedrijven bereidheid voor strategische verandering en wat zijn de belangrijkste invloeden en katalysatoren? Hoe beïnvloeden processen van betekenisgeving individuele en collectieve veranderingsbereidheid? Hoe beïnvloedt de manier waarop leiders nieuwe situaties kaderen veranderingsbereidheid in positieve en negatieve zin? Hoe ontwikkelt zich een affectief organisatieklimaat en beïnvloedt het veranderingsbereidheid op collectief niveau? Binnen dit werkpakket zal vooral met longitudinale case studies gewerkt worden om diepgaande inzichten te genereren in de processen en dynamieken die spelen doorheen de tijd. 
Concreet presenteer je de bekomen onderzoeksresultaten op nationale en internationale wetenschappelijke congressen en publiceer je deze in internationale erkende tijdschriften (SSCI). Dit onderzoek zal leiden tot een doctoraal proefschrift in de Toegepaste Economische Wetenschappen.
Daarnaast werk je mee aan een aantal valorisatie initiatieven, gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Deze valorisatie zal gebeuren door middel van afstemming met een grote gebruikersgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke actoren (familiebedrijven, werkgeversorganisaties, overheidsinstellingen, …). Uit gesprekken met de diverse stakeholdergroepen kwamen talrijke valorisatiemogelijkheden naar boven. Beleidsadviserende en -voorbereidende instanties willen de resultaten gebruiken om een omgeving te creëren die stimulerend is voor bedrijven om strategisch te veranderen. Maatschappelijke organisaties willen de inzichten gebruiken om de effectiviteit van hun leden te verhogen inzake het monitoren, adviseren en aanbieden van resources. De werkgevernetwerkorganisaties willen de inzichten gebruiken om hun leden beter op te leiden omtrent de barrières en drivers van strategische verandering. Het project linkt deze valorisatiedoelstellingen met unieke valorisatietools zoals scans, tools, workshops, enz.

Profiel

 • Je beschikt over een master in de Economische wetenschappen (EW, TEW, HI, HW) (of gelijkwaardig)
  Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Je behaalde uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt een sterke belangstelling voor strategische verandering in familiebedrijven.
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je hebt een sterke motivatie om zich in te werken in de wetenschappelijke literatuur en de onderzoeksmethoden die vereist zijn voor het onderzoek.
 • Je hebt goede didactische vaardigheden (een zeer beperkte onderwijsopdracht behoort tot de mogelijke taken).
 • Je bent collegiaal en je kan goed in teamverband werken.
Aanbod
Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
We bieden je een voltijdse aanstelling in een contract van bepaalde duur (2x2 jaar) aan de UHasselt (verlenging gebeurt op basis van evaluatie).
Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 18 maart 2019.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier en een interview.
Eventuele opdracht ter voorbereiding op het sollicitatiegesprek kan tot het selectieproces behoren.Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.
Meer info
   Prof. dr. Wim VOORDECKERS, +32-11-268613wim.voordeckers@uhasselt.be
   Prof. dr. Frank LAMBRECHTS, +32-11-268693frank.lambrechts@uhasselt.be

 


DOCTORAATSBURSAAL GOVERNANCE OF STRATEGIC CHANGE IN FAMILY FIRMS

Achtergrond
Het “Research Center for Entrepreneurship and Family Firms” van de Universiteit Hasselt en het departement “Accounting en Financiering” van de Universiteit Antwerpen werven in totaal 5 onderzoekers aan voor het multidisciplinair onderzoeksproject “Strategic Change in Family Firms: Antecedents and consequences of strategic change from a change readiness perspective”, gefinancierd door het FWO (4 jaar). Binnen dit project wordt het mandaat van doctoraatsbursaal "Governance of strategic change in family firms" vacant gesteld.
Om te overleven en te floreren worden familiebedrijven, de dominante organisatievorm in Vlaanderen en economisch erg belangrijk, geconfronteerd met stijgende druk tot aanpassing aan steeds sneller veranderende omgevingen. Echter, veel familiebedrijven blijken vaak strategisch inert en conservatief. Een open vraag voor academici en beleidsmakers is onder welke condities familiebedrijven inertiekrachten kunnen overwinnen en succesvolle strategische veranderingen kunnen realiseren. Dit project wil vier centrale wetenschappelijke doelstellingen realiseren, dewelke voortvloeien uit vier belangrijke hiaten in de literatuur, en uitwerken in vier werkpakketten (twee door de Universiteit Hasselt en twee door de Universiteit Antwerpen). Elke doctoraatsonderzoeker zal één werkpakket uitwerken.  
Functie-inhoud
In dit doctoraatsproject binnen het werkpakket “Governance” onderzoeken we hoe governance mechanismen verklaren waarom bepaalde familiebedrijven beter in staat zijn om strategische veranderingen door te voeren. De focus ligt vooral op interactie tussen governance mechanismen zoals het managementteam, Raad van Bestuur en familiale governance mechanismen. Centrale vragen zijn: Hoe beïnvloeden onderlinge relaties tussen samenstelling van managementteam en Raad van Bestuur de initiatie en implementatie van strategische verandering? Hoe beïnvloeden samenwerkingsverbanden tussen managementteam en Raad van Bestuur de initiatie en implementatie van strategische verandering? Welke rol spelen familiale governance mechanismen en hoe werken ze samen met managementteam en Raad van Bestuur op gebied van faciliteren van strategische verandering? Welke contextuele en procesmatige teamfactoren beïnvloeden de relatie tussen governance mechanisme en strategische verandering in familiebedrijven? Binnen dit werkpakket zal vooral met kwantitatieve onderzoeksmethoden gewerkt worden, gebaseerd op data die de doctoraatsstudent verzameld heeft.
Concreet presenteer je de bekomen onderzoeksresultaten op nationale en internationale wetenschappelijke congressen en publiceer je deze in internationale erkende tijdschriften (SSCI). Dit onderzoek zal leiden tot een doctoraal proefschrift in de Toegepaste Economische Wetenschappen.
Daarnaast werk je aan een aantal valorisatie-initiatieven, gebaseerd op de onderzoeksresultaten. Deze valorisatie zal gebeuren door middel van afstemming met een grote gebruikersgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke actoren (familiebedrijven, werkgeversorganisaties, overheidsinstellingen, …). Uit gesprekken met de diverse stakeholdergroepen kwamen talrijke valorisatiemogelijkheden naar boven. Beleidsadviserende en -voorbereidende instanties willen de resultaten gebruiken om een omgeving te creëren die stimulerend is voor bedrijven om strategisch te veranderen. Maatschappelijke organisaties willen de inzichten gebruiken om de effectiviteit van hun leden te verhogen inzake het monitoren, adviseren en aanbieden van resources. De werkgevernetwerkorganisaties willen de inzichten gebruiken om hun leden beter op te leiden omtrent de barrières en drivers van strategische verandering. Het project linkt deze valorisatiedoelstellingen met unieke valorisatietools zoals scans, tools, workshops, enz.
Profiel
 • Je behaalde een master in de Economische wetenschappen (EW, TEW, HI, HW) (of gelijkwaardig)
  Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Je behaalde uitstekende studieresultaten.
 • Je hebt een sterke belangstelling voor strategische verandering in familiebedrijven.
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je hebt een sterke motivatie om je in te werken in de wetenschappelijke literatuur en de onderzoeksmethoden die vereist zijn voor het onderzoek.
 • Je hebt goede didactische vaardigheden (een beperkte onderwijsopdracht behoort tot de mogelijke taken).
 • Je bent collegiaal en je kan goed in teamverband werken.
Aanbod
Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
We bieden je een voltijdse aanstelling in een contract van bepaalde duur (2 x 2 jaar) aan de UHasselt. Verlenging gebeurt op basis van evaluatie.
Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 18 maart 2019.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier en een interview.
Eventuele opdracht ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek kan tot het selectieproces behoren.Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.
Meer info
   Prof. dr. Wim VOORDECKERS, +32-11-268613wim.voordeckers@uhasselt.be
   Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF, +32-11-268712pieter.vandekerkhof@uhasselt.be