Logo UHasselt

menu

Internationaal


Naar het buitenland...

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ERASMUSBEURS

Erasmus Belgica beurs 

Stap 1: Overloop de presentatie en de checklist met de nodige administratie die in orde dient gebracht te worden. Indien onduidelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Laurien Stuvers (laurien.stuvers@uhasselt.be). 

Stap 2: Vraag de beurs aan via dit google formulier 

Erasmusbeurs - bestemmingen binnen EU

Je komt in aanmerking voor een Erasmusbeurs als je ...

 • Je bent als student aan de UHasselt ingeschreven voor een opleiding die leidt tot een erkend diploma (bachelor, master, doctoraat);
 • Je hebt minstens 60 credits verworven;
 • Je krijgt van de UHasselt volledige academische erkenning voor de studieperiode aan je gastinstelling; deze periode maakt integraal deel uit van je normale opleiding aan de UHasselt;
 • Aan je gastuniversiteit ben je volledig vrijgesteld van het betalen van studiegelden (collegegeld, examengeld, kosten van een studentenkaart die toegang geeft tot laboratoria en bibliotheken). Opgelet: net als aan haar eigen studenten, mag je gastinstelling je wel om een kleine vergoeding vragen voor een verzekering, het lidmaatschap van een studentenvakbond of het gebruik van bepaalde materialen, zoals kopies en laboratoriumproducten;
 • Je krijgt je (studie)beurs of lening van de regering of nationale overheid doorbetaald tijdens je verblijf in het buitenland; je Erasmusmobiliteitsbeurs staat dus los van de eventuele studietoelage die je ontvangt van de Vlaamse overheid.
 • Per studiecyclus (bachelor, master, doctoraat) heb je recht op in totaal 12 maanden Erasmusbeurs (je kan dus in theorie meerdere malen op Erasmus gaan voor een kortere periode).
 • Om voor een beurs in aanmerking te komen, dien je gedurende de leermobiliteit in het gastland te wonen.
 • Het gastland dient een ander programmaland te zijn dan het land van je thuisinstelling en het land waar je tijdens je reguliere studie woont (verblijfplaats).

Je komt niet in aanmerking voor een Erasmusbeurs als je ...

 • in het eerste bachelorjaar zit;
 • voor de periode van je Erasmusuitwisseling een beurs of toelage ontvangt van de Europese Gemeenschap voor een ander programma dan Erasmus;
 • aan een gastinstelling opleidingsonderdelen wil volgen waarmee de UHasselt vooraf geen bilateraal uitwisselingsakkoord heeft ondertekend in jouw vakgebied;
 • je niet slaagt voor de examens; als je de examenperiode van september met succes beëindigt en het beurzenbudget laat het toe, dan kan je eventueel nog in het najaar een Erasmusbeurs ontvangen; opgelet: in dat geval moet je faculteit ermee akkoord gaan dat je alsnog naar de gastinstelling vertrekt. Daarenboven moet je gastinstelling je nog willen ontvangen en mag het academiejaar daar nog niet begonnen zijn.

Aanvraagprocedure

Stap 1: Overloop de presentatie en de checklist met de nodige administratie die in orde dient gebracht te worden. Indien onduidelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met Laurien Stuvers (laurien.stuvers@uhasselt.be). 

Stap 2: Vraag de beurs aan via dit google formulier 

Deadline voor aanvragen: 30/05/2020 

Berekeningswijze

De Erasmusmobiliteitsbeurzen voor studenten zijn geenszins 'allesomvattende' studiebeurzen. Ze zijn niet bedoeld om de kosten te dekken die je normaal gesproken ook in Hasselt/Diepenbeek zou maken.

Wel zijn ze een hulpmiddel om de bijkomende kosten van je studieverblijf in het buitenland te dekken, zoals reiskosten, uitgaven voor linguïstische voorbereiding en kosten als gevolg van een hogere levensstandaard in het gastland. 

Beursbedragen 2020/2021

De hoogte van de beurs is afhankelijk van het land van bestemming en de categorie waartoe de student behoort.

De landen van bestemming zijn onderverdeeld in drie groepen:

Groep 1 Groep 2 Groep 3

Denemarken
Zweden
Noorwegen
IJsland
Finland
Luxemburg
Verenigd Koninkrijk
Ierland
Liechtenstein

Nederland
Frankrijk
Duitsland
Oostenrijk
Italië
Spanje
Portugal
Griekenland
Cyprus
Malta

Estland
Letland
Litouwen
Polen
Tsjechië
Slovakije
Hongarije
Bulgarije
Roemenië
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Slovenië
Kroatië
Turkije
Servië


Categorie 1 bestaat uit beursstudenten en werkstudenten.
Categorie 2 bestaat uit alle studenten die niet behoren tot categorie 1.

De beursbedragen voor academiejaar 2020/2021 zijn als volgt bepaald:

Categorie 1

Bestemming Studies Stages
Groep 1 € 529/maand (30 dagen) € 529/maand (30 dagen)
Groep 2 € 479/maand (30 dagen) € 479/maand (30 dagen)
Groep 3 € 429/maand (30 dagen) € 429/maand (30 dagen)


Categorie 2
 

Bestemming Studies Stages
Groep 1 € 379/maand (30 dagen) € 479/maand (30 dagen)
Groep 2 € 329/maand (30 dagen) € 429/maand (30 dagen)
Groep 3 € 279/maand (30 dagen) € 379/maand (30 dagen)