Logo UHasselt

menu

Ethische Commissie Dierenproeven


Procedure

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMEEN

 

1.

De onderzoeker verstuurt het ingevulde aanvraagformulier naar ethischecommissiedierenproeven@uhasselt.be. De onderzoeker houdt hiervoor rekening met de mogelijke vergaderdata van de ECD.

2.

De onderzoeker ontvangt een bevestigingsmail van de ECD met een referentienummer voor de opvolging van zijn/haar aanvraag.

Voor nieuw onderzoek worden onderzoekers uitgenodigd tijdens de vergadering om hun matrix te bespreken. Bij een aanpassing van een onderzoek en/of de verlenging van bestaande onderzoeken worden veranderingen onderzocht tijdens de vergadering en wordt de feedback van de ECD gecommuniceerd aan de onderzoeker, via e-mail.

3.

Tijdens de vergadering van de ECD wordt de aanvraag beoordeeld. Indien nodig, zal de voorzitter van de ECD opmerkingen geven en/of vragen stellen (tijdens de vergadering maar ook via mail). Onderzoekers hebben 1 week om een antwoord te formuleren op de vragen en opmerkingen. Daarna dienen de onderzoekers het aangepaste aanvraagformulier terug sturen naar ethischecommissiedierenproeven@uhasselt.be, met een duidelijke aanduiding van de aanpassingen.

4.

De antwoorden worden beoordeeld door de ECD. Als het antwoord volstaat,  krijgt de onderzoeker het goedkeuringsbewijs samen met het laatste versie van de aanvraag.

5.

Het aanvraagformulier wordt samen met het goedkeuringsbewijs ingediend in Tick@lab,   zodat de onderzoekers hun experimenten met dierenproeven kunnen beginnen.

6.

Van zodra het experimentele onderzoek afgerond wordt, vullen de onderzoekers de retrospectieve analyse in en versturen dit naar ethischecommissiedierenproeven@uhasselt.be.

Een gedetailleerde flowchart kan hier gevonden worden.