Logo UHasselt

menu

Expertisecentrum voor Digitale Media


Expertisecentrum voor Digitale Media

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NETWORKED AND SECURE SYSTEMS

In Networked and Secure Systems (NSS) kijken we niet alleen naar beveiliging als topic an sich, maar kijken we bewust naar computerveiligheid binnen genetwerkte systemen. Daarbij hebben we altijd oog voor schaalbaarheid. Hoe kunnen we complexe, genetwerkte systemen op zo’n manier ontwikkelen dat ze door veel mensen op hetzelfde moment op een veilige manier kunnen gebruikt worden? Daar draait het in NSS om.


Proffen aan het woord

De combinatie van genetwerkte systemen en veiligheid maakt ons onderzoek uniek - Prof. dr. Wim Lamotte & Prof. dr. Peter Quax

Networked and Secure Systems: de naam van onze onderzoeksgroep drukt exact uit waar onze expertise zich situeert – op het snijvlak van deze twee domeinen. Het gaat ons niet om veiligheid en genetwerkte systemen an sich, maar veeleer om de vraag: Hoe kan je die genetwerkte systemen op een veilige manier met elkaar laten interageren?

Veilig online bankieren, bitcoins, privacy: computerveiligheid is een hot topic. En in een Internet of Things-realiteit zijn ook genetwerkte systemen omnipresent. Wereldwijd zijn er dan ook heel wat onderzoeksgroepen die hiermee bezig zijn, maar de combinatie van deze topics maakt ons uniek. Collega-onderzoekers met een sterke focus op genetwerkte systemen proberen in hun domein te innoveren, maar aan de veiligheid van nieuwe ontwikkelingen of applicaties besteden ze weinig aandacht. Onderzoeksgroepen die zich sterk richten op computerveiligheid bestuderen dat topic dan weer in de diepte, zonder dat ze daarbij kijken naar bijvoorbeeld de impact van die veiligheid op de performantie of schaalbaarheid. Wij trachten altijd te innoveren op beide domeinen tegelijkertijd. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen – die veilig én genetwerkt zijn – voor complexe uitdagingen in de meest uiteenlopende domeinen. Van de biomedische sector en de entertainmentindustrie tot overheidsinstellingen: uiteindelijk heeft iedereen baat bij technologische vernieuwing op beide fronten.

Rechts prof. dr. Wim Lamotte, links prof. dr. Peter Quax

Op grote schaal toepasbaar

Schaalbaarheid is altijd een belangrijke factor in ons onderzoek. De systemen die wij ontwikkelen, moeten steeds door een groot aantal mensen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, of immense hoeveelheden data kunnen uitwisselen. Het digitaal entertainmentplatform Wanagogo dat we voor Studio 100 mee ontwikkelden, moest op elk moment op volle kracht kunnen blijven draaien – ook vlak na de schooluren wanneer duizenden kinderen typisch tegelijkertijd online gaan. En in de systemen die we voor Barco mee helpen bouwen, speelt die schaalbaarheid ook altijd een rol. Daar gaat het meestal om medische beelden – gigantische databestanden die zo snel en accuraat mogelijk over het internet gedeeld moeten kunnen worden met artsen en andere medische professionals.

We spelen graag in op actuele vragen van de industrie en bedenken zo innovatieve oplossingen voor praktische problemen. Die sterke link met de praktijk zit echt in het DNA van EDM. Uiteraard blijven we altijd een academische onderzoeksgroep. Met pure productontwikkeling houden wij ons niet bezig, maar ons onderzoek is wel bijzonder toepassingsgericht. Wij denken niet gewoon nieuwe algoritmes uit, maar bouwen innovatieve systemen. Proof-of-concepts in de vorm van implementaties. Toepassingen die we meestal ook grondig uittesten – samen met onze collega’s van human computer interaction – op hun gebruiksvriendelijkheid.

Veel toepassingsdomeinen

Technologie kan je vandaag niet meer uit onze maatschappij wegdenken. Iedereen komt ermee in aanraking. Veiligheid zal altijd een aandachtspunt zijn. En computersystemen worden almaar complexer en meer geconnecteerd. Onze onderzoeksexpertise is daardoor ook voor elke industrie relevant. In het verleden hebben we heel wat mooie projecten gerealiseerd voor de media en de entertainmentindustrie. Maar de expertise die we daar opbouwden, kunnen we ook eenvoudig vertalen naar andere sectoren. De concrete toepassingsdomeinen zijn misschien wel anders, maar de onderliggende onderzoeksvragen verschillen eigenlijk veel minder van elkaar.

Nu we al enkele jaren deel uitmaken van Flanders Make focussen we ook op de uitdagingen in de maakindustrie. Ook dáár kan onze expertise een verschil maken. Denk maar aan alle sensorgedreven applicaties die in deze sector gebruikt worden – en de netwerken die daaraan gekoppeld worden. Waar bevindt elk product zich, binnen een fabriek, op elk moment? Hoe kunnen we die interne logistieke stromen veilig visualiseren? Dat zijn vragen waar onze expertise relevant voor kan zijn.

Multidiciplinair

In heel veel onderzoeksprojecten krijgen we de kans om de verschillende expertises binnen EDM te bundelen. Wij focussen dan wel op aparte onderzoekslijnen, maar benaderen die verschillende domeinen nooit vanuit aparte hokjes. Binnen de NSS-groep hebben we al fantastische projecten mogen uitvoeren met de collega’s van human computer interaction, visual computing én computational science. In die onderlinge samenwerking ligt volgens mij een grote kracht. Gebundelde krachten kunnen meer. Daarvan zijn wij alleszins overtuigd. Door onze expertises samen te brengen in heel concrete projecten versterken we elkaar en creëren we meerwaarde. Voor onszelf én voor onze projectpartners.