Logo UHasselt

menu

Faculteit Architectuur en Kunst


Actueel

Masterclass noord zuid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Masterclass noord zuid

PRAKTISCH

01 apr 2019 - 05 apr 2019


Het departement omgeving en de werkvennootschap startten in april 2018 het complex project op om samen een duurzame Noord-Zuidverbinding vorm te geven. Het is een ambitieus en grootschalig project dat voorbij een strikte infrastructuuroplossing wil kijken en dat tegelijk - in de lijn van projecten zoals de Ring Van Antwerpen - een voorbeeldproject wil zijn door de integrale maatschappelijke benadering van de ontwerpopgave. Het project wil een oplossing ontwikkelen voor de omwonenden en gebruikers van de Grote Baan samen met bedrijven in de ruime regio die lijden onder een slechte bereikbaarheid, met wie langs de Grote Baan woont of met wie dit project wil aangrijpen om een duurzame mobiliteits-  of wooncultuur of een betere plek voor natuur te realiseren. Het project krijgt vorm via open communicatie en geeft alle kansen aan participatie. Op die manier werken we samen aan een gedragen oplossing voor een van de belangrijkste projecten in Limburg.

In dat kader werd Studio NZL opgericht. Studio NZL is een multidisciplinair onderzoeksteam dat bestaat uit de studiebureaus Arcadis en Tractebel, de ontwerpbureaus Maat en 51N4E, LDR (juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML, de Universiteit Hasselt en IMOB. De onderzoekers gingen aan de slag, samen met de overheidsadministraties, politici, middenveldorganisaties en belanghebbenden. Uit het veldwerk (interviews en sitebezoeken met de NZL-tandem - https://www.noordzuidlimburg.be/aanhetwoord) en werksessies kwamen verschillende te onderzoeken pistes naar voor waar we nu op verder willen werken.

De eerste co-creatieweek

Daarom gaan we in de week van 1 tot 5 april in een eerste co-creatieweek actief aan de slag met verschillende belanghebbende groepen en personen aan concrete ontwerpvoorstellen van verschillende deelaspecten ven het grotere Noord-Zuid Limburg verhaal. Het ontwerpteam nodigt betrokkenen uit om met hen bepaalde thema’s via ontwerp te verkennen en er nieuwe stappen in te zetten, die vervolgens getoond worden aan het  publiek op een tentoonstelling op donderdagavond.

We werken die week aan drie thema’s: wonen en werken, mobiliteit en netwerken, groen en ecologie. Samen denken we na over wat die drie thema's voor de Noord Zuid Limburg betekenen, hoe we ze kunnen verbeteren en welke verbeteringen we op korte termijn kunnen realiseren via ontwerpende ingrepen... Deze ontwerpen kunnen verschillende vormen aannemen: een co-workingspace, een brug, een publieke ruimte. 

Timing

  • 1/04/2019 - 5/04/2019: Eerste co-creatieweek in NAC, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
  • 1/04/2019 vanaf 19u tot 21u: Noord-Zuid veldwerklabo’s (ook in NAC)
  • 4/04/2019 vanaf 18u tot 22u30: Infomarkt, debat en receptie in Greenville, Houthalen-Helchteren
  • 5/04/2019: Terugkoppeling en reflectie intern voor studenten en NZL team

 

Meer info