Logo UHasselt

menu

Faculteit Architectuur en Kunst


Actueel

Faculteit Architectuur en Kunst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Live Projects - Slotpresentaties    29 sep 2021

Live Projects - Slotpresentaties
29 sep 2021

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS

32-11-292195

liesbeth.huybrechts@uhasselt.be


Donderdag en vrijdag kan je “live” gaan kijken naar de 7de editie van de Live Projects van de Faculteit Architectuur en Kunst, UHasselt. Onze masterstudenten architectuur en interieurarchitectuur werden uitgestuurd naar Zwijnaarde, Kortrijk, Heusden Zolder, Lummen en Pelt om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie. En dat met de "hulp" van de lokale bewoners, beleidsmakers, enz... 

Vanaf morgen presenteren ze hun eindresultaten en iedereen is welkom!

Volg zeker ook ons Instagram account om meer te weten te komen!

 

Donderdag

 

Live Project ‘Plan je wijk’ (Zwijnaarde – Gent)

Waar en Wanneer?

Het project stadspark Hekers voorziet volgende toonmomenten:

- Dinsdag 28 September 'dialoog' in de Gemberstraat 21 10:00 - 19:00
- Woensdag 29 September 'dialoog' in Buurtpark Hekers 32 10:00 - 19:00
- Donderdag 30 September 'toonmoment' in Buurtpark Hekers 14:00 - 15:30 en 17:00 - 19:30

 Het project woonzorgcentrum Zonnebloem (Hutsepotstraat 29) voorziet volgende momenten:

- Donderdag 30 September 'toonmoment' 14:00 - 15:30
- Donderdag 30 September 'toonmoment' 18:30 - 19:30

 

Beschrijving

De Zwijnaardenaars zijn enorm trots op hun wijk omwille van hun vele troeven: veel groene ruimtes, het sterk dorpsgevoel en de grote bedrijvigheid. Twee Live Projects spelen in op deze troeven in samenwerking met de bewoners. 

Één van de projecten gaat een samenwerking aan met het woonzorgcentrum Zonnebloem en speelt in op twee uitdagingen. Enerzijds heeft Corona ons duidelijk gemaakt dat de nood aan groene en publieke ruimtes hoog is. Deze ruimtes zijn stilaan aan het verdwijnen door de bijkomende verkavelingen. Anderzijds wordt er in Zwijnaarde veel belang gehecht aan een connectie tussen de verschillende buurten. Deze worden gerealiseerd door trage wegen waardoor het sterk dorpsgevoel kan blijven bestaan. Dit Live Project focust zich daarom voornamelijk op het creëren van een ontmoetingsplek aan de achterkant van het woonzorgcentrum, op een onderbenutte groene plek die (tijdelijk) opengesteld wordt voor het publiek. Door het weghalen van hekken wordt de doorgang tussen de Halfbunderweg en de openbare faciliteiten terug hersteld. Deze trage weg zal verbonden worden met het Zonnebloempark waardoor er een interessante restruimte ontstaat die zal worden ingevuld met zitgelegenheden, bloemenperkjes en een multifunctionele hut. Deze toegevoegde functies beantwoorden aan de nood van de bewoners van het woonzorgcentrum, alsook die van de voorbijgangers die gebruik maken van de trage weg. 

Het andere project bevindt zich in en rond buurtpark Hekers. Dit project wil in dialoog gaan met de bewoners van Zwijnaarde om hen kennis te laten maken met het begrip verdichting. ‘Verdichting’ wilt zeggen dat woningen gecentraliseerd worden zodat er meer ruimte vrijkomt voor openbare ruimte en groene omgeving. Het begrip verdichting wordt voelbaar gemaakt door op locaties in en rond het park, aan de hand van een tijdelijke bamboe-stelling een indruk te geven van hoe het gebied er ‘verdicht’ uit zal zien (bijv. een extra bouwlaag of een bouwproject tussen twee kavels) en welke voordelen en eventuele nadelen dit met zich meebrengt. Via verschillende try-outs met een bamboe-stelling werd een verdichtingstoolbox gemaakt waar de wijk Zwijnaarde in de toekomst mee aan de slag kan gaan om rond verdichting in gesprek te gaan. Er werden flyers verspreid om de mensen van de buurt uit te nodigen voor de dialogen rond verdichting en het finale toonmoment.

 

Live Project ‘Kortrijk Overmorgen’

Hoe en waar?

We sluiten dit live project af op donderdag 30 september om 15:30 met een presentatie in de presentatieruimte A242 op de campus Kulak aan de Etienne Sabbelaan 51 in Kortrijk. Van daaruit starten we om 16u een wandeling door Vlasakker waarbij Pietje Pater gratis pannenkoeken uitdeelt.

Beschrijving

Vlasakker in Kortrijk is een verborgen oase van rust en groen in Hoog Kortrijk. Het gebied wordt ontsloten door de Etienne Sabbelaan met aangrenzend de campussen Kulak en Vives. De Maandagweg scheidt het gebied van de woonwijk Lange Munte.  Het is nat gebied rond de Pietje Patersbeek met een variatie aan bomen, struiken, akkers en een struweel grasveld. Vlasakker vormt een verbinder tussen mens en natuur en tussen wetenschap, onderwijs en wonen. Door het gebied te gaan ontdekken en verkennen via mapping en in gesprek te gaan met studenten, wandelaars, enz, groeiden de eerste wortels van dit Live Project. 

Vlasakker ligt verscholen achter hoge grassen. Vele mensen weten niet over het bestaan van dit  uitgestrekte groen gebied. Vele buurtbewoners en studenten hebben nog nooit gehoord van de naam Vlasakker of van de Pietje Patersbeek en het Pietje Paterspad doorheen Vlasakker. Het verhaal achter Pietje Pater is een mysterie.  Dit Live Project geeft een  nieuwe betekenis aan deze figuur door bewoners, bezoekers  en studenten uit te nodigen om Vlasakker samen met hem te gaan ontdekken en nieuwe verhalen te gaan schrijven en verzamelen  rond Vlasakker. 

Aan de drie toegangspaden van het gebied aan de campus Kulak, de campus Vives, en het Gerstepad staan richtingaanwijzers verrijkt met een QR-code die gelinkt is aan een interactieve ontdekkingskaart van Vlasakker om op eigen houtje Vlasakker te gaan verkennen. De bestaande verwilderde paden zijn opgeschoond en verduidelijkt om zo een aangename route te creëren doorheen het natuurgebied. Samen met Pietje Pater kan iedereen op pad langs enkele ‘verborgen parels’ die wij ontdekten zoals  ‘de put’, ‘het bassin’, ‘de boom’, en ‘de brug’. Op deze plekken vind je houten kubussen die gebruikt kunnen worden als zit- en speelelementen in het bos of op het water. Deze elementen zijn mobiel, zodat bezoekers deze ook kunnen meenemen naar hun eigen unieke plekje binnen Vlasakker om deze op verschillende manieren te ervaren. De gekleurde steentjes aan de toegangspunten, kan iedereen meenemen als aanduidingspunt om hun eigen ontdekte plekje kleur te geven. 

Deel met ons via instagram met de hashtag #Vlasakker een toffe foto op jouw favoriete plek, samen met de door jouw uitgekozen steentjes of elementen. Op deze manier maken we de ontdekkingstocht een open en gezamenlijk proces dat blijft verder lopen na dit live project, in het verdere toekomsttraject voor Vlasakker.

Bekijk hier het filmpje.

Vrijdag

 

Live Project De Talentuin (Lummen)

Beide projecten voorzien een toonmoment op vrijdag 1 oktober, 9u30 op Daltonschool de Talentuin, Windmolenstraat 9, 3560 Lummen.

Beschrijving

De Talentuin in Lummen is een Daltonschool, een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Binnen dit onderwijssysteem staan het welzijn van de kinderen en leerkrachten centraal. De school bevindt zich in een groene omgeving en biedt al heel wat speelmogelijkheden aan de kinderen. Het is belangrijk dat iedereen, met elk zijn eigen karakter, zich hier thuis voelt en zich verder kan ontplooien. Er lagen heel wat kansen om via twee Live Projects de ambities van De Talentuin aan te moedigen en te versterken. 

De Talentuin doorbreekt de grenzen

In een eerste Live Project werd het gesprek aangegaan met leerlingen en leerkrachten en legden we de pijnpunten en kansen bloot. Die werden vertaald in een zachte atlas die verder in het proces werd gebruikt als ontwerp-en communicatietool. Door de zachte atlas in te zetten als communicatiemiddel ontstond er een ideeën-kaart die als basis diende voor onze uiteindelijke ingreep. Deze ingreep wordt gekenmerkt door een talud in het groen, het hellend terrein waarop de schoolsite is gebouwd. Via de talud wordt het schoolplein toegankelijker gemaakt door het creëren van een amfitheater dat multifunctioneel kan ingezet worden door de leerlingen en leerkrachten. Deze ingreep is ook terug te vinden op de zachte atlas, naast een reeks geschetste interventies. Deze kan de school gebruiken als leidraad voor verdere verbeteringen in de toekomst.

Rust doet wonderen

Het tweede Live project focust op de nood aan rust op school. Tijdens de speeltijd werd via gesprekken met kinderen en observaties duidelijk dat plaatsen die bedoeld waren voor ontspanning, in de praktijk gebruikt als luidruchtige speelplekken, vooral de hangmatten. Via interactieve spelmomenten, werd duidelijk waar de kinderen zich afzonderen wanneer ze even rust willen. Op deze plekken misten ze nog steeds zitmogelijkheden of iets om te doen, en ze voelden vaak aan als een tweede keuze. Daarom werd de idee van rustige hangmatten in een nieuw jasje gestoken, zodat er iets flexibel wordt gecreëerd wat de kinderen zelf kunnen ophangen en demonteren wanneer ze nood hebben aan rust. Bijkomstig werd ook het lawaai in de klassen aangepakt, waar twee leerjaren in één gebouw zijn gehuisvest. In de verbindingsgang tussen deze twee lokalen, werd een akoestische afscheiding geplaatst die functioneert als buffer zone waar kinderen op een leuke manier zich kunnen afzonderen tijdens de pauze of tijdens de nood aan rust bij het oefeningen maken.

Bekijk hier het filmpje

 

Live Project ‘Informal Retail’ (Zolder)

Waar en Wanneer?

Op 1 oktober zijn de projecten te zien op het marktplein te Zolder (Marktplein 3, 3550 Heusden-Zolder). Iedereen is van harte welkom om een tussen 11u30 en 13u00 een kijkje te komen nemen! 

Beschrijving

De mijn van Heusden-Zolder sloot in 1992. Momenteel vormen ZLDR Luchtfabriek, het marktplein en cultuurcentrum Muze het hart van de Mijnsite De Schacht. Op deze locatie vinden we vandaag een groot plein dat het resultaat is van afbraakwerken van de oorspronkelijke mijngebouwen. Het marktplein wordt momenteel enkel gebruikt om twee keer per maand de mijnmarkt te organiseren. Twee Live projects verkenden het bijkomende potentieel van het plein. 

Playplein @ZLDR

Het eerste Live Project organiseerde een bevraging om te peilen naar het bijkomend potentieel van het plein en kwam tot de conclusie dat er verschillende knelpunten zijn voor verdere ontwikkeling, zoals de leegte van het grote plein, het ontbreken van jeugd en signalisatie. Het bleek echter ook dat de schoorsteen op het plein een belangrijke geschiedenis heeft, niet enkel voor Heusden-Zolder, maar ook voor de bouwsector. Met de schoorsteen als centraal punt, bedachten we enkele voorstellen om meer diverse groepen te betrekken op het plein. Zo ontstonden er de ideeën in, rond en naast de schoorsteen. In de schoorsteen groeide de idee van licht en geluid. Zo’n indrukwekkende, hoge, lege toren zou ook een indrukwekkend beeld leveren. Rond de schoorsteen is een put van net geen meter diep dat kan functioneren als een ballenbad, zandbak of parcours voor fietsjes. Daarnaast was er het idee om rondom de betonnen cirkel een meubel te creëren waarin allerlei sport- en spelmateriaal opgeborgen kan worden. Hier kunnen voorbijgangers, bezoekers, bewoners, groepen… materiaal lenen en over het hele plein gebruiken/spelen. Denk maar aan Kubb, badminton, voetballen, vliegeren…

Meet me at the mine

De reconversie van de mijn heeft geresulteerd tot een plein dat te weinig voldoet aan de noden van de buurtbewoners en werknemers er rondom. De markt die er tweewekelijks aanwezig is, is echter een echte trekpleister. Dit deel van het Live project wil dit plein daarom omvormen tot aangename ruimte die de ontmoeting eigen aan de markt ook tussen de marktmomenten door kan faciliteren. Enerzijds speelt het in op de vraag van de organisaties om meer horeca en groen. Anderzijds wil het een meerwaarde vormen voor de lokale gemeenschap. Vanwege de markt is de polyvalentie en eventueel tijdelijkheid van de ontmoetingsplek van belang. Het Live project leidde tot een ontwerp volgens het archetype van een marktstandje dat uit meerdere delen bestaat om zo de connectie tussen verschillende plekken op het plein te kunnen maken. Het standje kan ingezet worden als rustplek, tijdelijke infostand voor de organisaties, een marktkraampje wanneer nodig en zo voort. 

Bekijk hier filmpje 1.
Bekijk hier filmpje 2

 

Live Project ‘Dorp-Op-Punt’ (Pelt)

Waar en wanneer?

Het Live Project ‘t Kruispunt 2.0. opent vrijdag 1.10 om 15u en bevindt zich in het buurthuis ‘t Kruispunt op de Grote Heide. 

Beschrijving

‘t Kruispunt is een dorpshuis waar alles voor en door het dorp kan gebeuren. Vergaderen met  je carnavalsvereniging, iets drinken met de fiets- of wandelclub, babyborrels organiseren,  breien of knutselen met de dames, het houden van feestjes, het kan hier allemaal. In het begin was het dorpshuis een echte hit. Iedereen kwam iets drinken wanneer er iets te doen was, maar beetje bij beetje - onder meer door de Covid crisis - doofde het enthousiasme uit. t’ Kruispunt bleef hierdoor voor een langere tijd gesloten.  

Het bestuur had concrete ideeën voor verbetering. Zo is er nood aan het optimaliseren van de praktische werking van het dorpshuis, gaande van de openingsuren van het gebouw tot de regeling die  er getroffen wordt met verenigingen. Ook is er nood aan het herdenken van de layout van de ruimtes: de ruimtes ten opzichte van elkaar, de relatie tussen privé en publieke ruimtes, toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid van de facade. 

Verder is er behoefte aan het herdenken van de werking van ’t Kruispunt op bestuurlijk niveau: welke initiatieven  kunnen er georganiseerd worden om van ’t Kruispunt een dorpshuis van en voor de Grote Heide te maken? Tijdens ons Live Project werken wij rond deze concrete vragen via enkele concrete ingrepen. Vrijdag 1 oktober vanaf 15u, tijdens ons heropenings evenement te Grote Heide 2 3900, zullen onze ingrepen getoond worden. 

Bekijk hier een filmpje.