Logo UHasselt

menu

Faculteit Architectuur en kunst


Architectuur

Faculteit Architectuur en kunst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

2 MASTER ARCHITECTUUR

In de masteropleiding ligt de focus op de masterproef. Je koppelt een ontwerpproject aan een scriptie. Voor de invulling van je masterproef kan je meewerken aan lopende onderzoeksprojecten, maar ook je eigen traject als ontwerper verder ontwikkelen door zelf een project voor te stellen en uit te werken. Je kunt ook één semester in het buitenland gaan studeren. 

Individueel traject

In het individueel traject, legt de student de link tussen de masterscriptie (ondersteund door het seminarie) en de masterproef (ondersteund door de design studio). De masterscriptie bestaat uit onderzoek in functie van de masterproef. De masterproef, op zijn beurt, bouwt verder op het uitgevoerde onderzoek. Het individuele traject is het meest veeleisende traject en is hoofdzakelijk gericht op die studenten, die wensen met hun master traject een heel persoonlijk project verwezenlijken. Studenten die het individueel traject wensen te volgen, krijgen alle nodige ruimte en ondersteuning. 

Groepstraject

Kiest de student voor een groepstraject dan is er geen verplichting om een rechtstreekse link te leggen tussen de inhoud van de masterscriptie en de masterproef. Voor hun project, nemen de studenten deel aan een master design studio met een lopend onderzoeksproject dat is voorgesteld en ontwikkeld door de coördinator van de studio. Dit betekent dat de masterproef van de student past binnen het onderzoeksthema dat door de Design Studio coördinator is opgelegd voor de periode van drie academische jaren. Het groepstraject omvat een collectieve begeleiding, studio's en colleges, maar ook individuele begeleidingssessies.

Binnen het groepstraject maakt de student ook individuele keuzes. Hij of zij kiest een concrete site, creëert een programma binnen het overkoepelende thema, en voegt een persoonlijke touch toe aan het ontwerp. Op deze manier, resulteert elke masterproef in een uniek ontwerp.