Logo UHasselt

menu

Faculteit Architectuur en Kunst


Over de faculteit architectuur en kunst

Over de faculteit architectuur en kunst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FACULTEITSBUREAU

Faculteitsbureau
Het faculteitsbureau wordt gevormd door de decaan, de vicedecaan, de OMT-voorzitters, de coördinator van de onderzoeksgroep ArcK en de administratief directeur.

Samenstelling van het Faculteitsbureau Architectuur en kunst:

Naam Functie
Stefan Devoldere Decaan
Koenraad Van Cleempoel Vicedecaan
Christel Heynickx Administratief directeur
Lut Van Den Bosch OMT-voorzitter architectuur
Kris Pint OMT-voorzitter interieurarchitectuur
Ann Petermans OMT-voorzitter educatieve master
Jan Vanrie Coördinator onderzoeksgroep Arck
Griet Verbeeck Afvaardiging in strategische raden en commissies