Logo UHasselt

menu

Faculteit Architectuur en kunst


Over de faculteit architectuur en kunst

Faculteit Architectuur en kunst

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIE EN MISSIE

In de faculteit ARK staat de mens centraal. Bouwen en ontwerpen doen we voor en met mensen. We zijn ervan overtuigd dat vandaag de mens, jij en ik, veel meer aandacht moet krijgen. In onze faculteit willen we dit doen door interdisciplinair te werken. Zowel menswetenschappen als exacte wetenschappen bieden je een belangrijk kader. Door internationaal en met kennis van andere culturen te ontwerpen, wordt je beeld ruimer. In eigen huis verbreden we door de samenwerking tussen de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en kunst te versterken.

In onze faculteit brengen we de hand, het hoofd en het hart bij elkaar. Het ontwerpen is het werk van de hand. Creativiteit is een belangrijke rode draad in het ontwerp, in het maken. Door het creëren van beelden, schetsen en maquettes communiceer je met anderen. Zo ontwerp je de mooiste verhalen. Met beheersing maak je dingen, ontwerp je woningen, musea, kantoren, winkels...

Maar zonder beelden in je hoofd kan je hand niets. Over beelden en ontwerpen moet je reflecteren. Ze moeten gevoed worden door kennis, en theoretisch onderbouwd zijn. Kennis over hoe een gebouw moet gemaakt worden, over de geschiedenis van de bebouwde omgeving, over beleving en gebruik.

Tot slot moet het ontwerpen gebeuren met een hart. Ontwerpen is niet vrijblijvend: we willen ontwerpen met engagement, met inzet, met empathie, met generositeit en ook met veel goesting. We willen ontwerpen voor iedereen, voor jong en oud, samen voor een betere wereld. Dat moet je als student, maar later ook als architect of interieurarchitect, met veel zorg en plezier kunnen doen.

De faculteit ARK organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de disciplines  architectuur en interieurarchitectuur, en onderzoek en dienstverlening binnen de kunsten. Ze doet dat binnen de academische context en waarden van de Universiteit Hasselt.

De faculteit wil van haar kant haar studenten, docenten en onderzoekers een eigen context bieden om zichzelf te ontwikkelen tot een niveau van excellentie in een internationale context en dit met een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ogen. Om hiertoe te komen, staat een wisselwerking tussen praktijk (métier en creativiteit) en reflectie (concept en programma) centraal. Deze wisselwerking wordt gestuurd vanuit een doorgedreven contextualisering en met een duidelijke doelgerichtheid.

De faculteit draagt de interdisciplinariteit zowel intern als extern hoog in het vaandel.