Logo UHasselt

menu

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen


Onderzoek

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSINSTITUTEN EN CLUSTERS

Onderzoekers uit de onderzoeksgroepen zijn interdisciplinair gegroepeerd in onderzoeksinstituten. Onderzoeksinstituten zijn formele academische organen die in bepaalde speerpuntdomeinen de volledige waaier van onderzoek uitvoeren door eerste, tweede derde en vierde geldstroom. De oprichting van een onderzoeksinstituut heeft tot doel een kritische massa en grotere zichtbaarheid te bereiken, alsmede een externe erkenning van deskundigheid, waardoor een grotere efficiëntie kan worden bereikt.

Het onderzoeksinstituut behorende tot de faculteit BEW is:

  • The Research Center for Entrepreneurship and Family firms (RCEF)

Een  thematische cluster is een academische organisatie-eenheid die onderzoekers groepeert in bepaalde thematische domeinen die multidisciplinair onderzoek uitvoeren, dat niet noodzakelijk de hele waaier van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek moet omvatten, niet alle geldstromen moet hebben en waarbij de kritische massa nog in opbouw is.

De thematische cluster behorende tot de faculteit BEW is Patiëntveiligheid.