Logo UHasselt

menu

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen


Onderzoek

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LOGISTIEK

De onderzoeksgroep Logistiek maakt deel uit van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen (BEW) van de Universiteit Hasselt. Deze onderzoeksgroep focust haar onderzoeksactiviteiten op het optimaliseren en simuleren van logistieke vraagstukken. Het logistieke onderzoek heeft als doel fundamentele inzichten te creëren in het modelleren en oplossen van praktijkrelevante logistieke problemen en deze onderzoeksresultaten te valoriseren in samenwerking met bedrijfspartners. Technieken uit het domein van operationeel onderzoek worden aangewend om de efficiëntie in distributielogistiek te verhogen.

De onderzoeksgroep Logistiek van de UHasselt is partner in het IAP project (Interuniversitaire Attractie Pool) COMEX, waarin de Belgische expertise op vlak van combinatorische optimalisatie wordt samengebracht. In dit project neemt de onderzoeksgroep leiding in het werkpakket omtrent toepassingen van combinatorische optimalisatie in transport en logistiek.

Onderzoeksthema's binnen het domein logistiek

  • Bundeling van goederenstromen en toekenning van besparingen 
  • Empty container management in intermodaal transport
  • Rittenplanning in intermodaal transport
  • Horizontale samenwerking tussen vervoerders
  • Dial-a-ride problemen met realistische kenmerken
  • Modelleren van routeringsproblemen met ladingbeperkingen
  • Integratie van productie- en routeringsbeslissingen
  • Evaluatie en optimalisatie van metaheuristieken voor rittenplanningsproblemen

 

Meer info

Prof dr. An Caris, docent Operationeel Management en Logistiek