Logo UHasselt

menu

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen


Actueel

Opleiding Geneeskunde UHasselt test multidisciplinaire aanpak

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Opleiding Geneeskunde UHasselt test multidisciplinaire aanpak    24 apr 2017

/images/faculteiten/geneeskunde/IMG_0172.JPG
24 apr 2017

Woensdagochtend 9u. Zenuwachtig geschuifel op de zitjes in het auditorium. Studenten die nieuwsgierig de bedrijvigheid vooraan in het lokaal gadeslaan. De verrukte gezichten van de docenten verraden dat dit geen alledaagse les is. Na een wekenlange voorbereiding is het eindelijk zover: vandaag (1 maart 2017) testen ze een eerste multidisciplinaire les.


Het gaat vandaag over Multiple Sclerose (MS). De les start met een korte inleiding over deze auto-immuunziekte door MS-expert en neuroloog prof. Bart Van Wijmeersch, waarop een interview volgt met Martine Croes die al sinds haar 30e levensjaar vecht tegen de ziekte. Als arts stelt prof. Neree Claes vragen en modereert het gesprek met Martine en haar dochter Nele. Martine vertelt hoe ze met de ziekte omgaat. Nele spreekt over de uitdagingen waarvoor zij als dochter en mantelzorger van iemand met MS staat.   

 

Speed consulting

We trekken naar de wintertuin en de groep, van toch wel een kleine 70 studenten, wordt opgesplitst in zes kleinere groepen. Aan de hand van een doorschuifsysteem stelt elke groep vragen aan enkele zorgverstrekkers, gaande van een huisarts, psycholoog, sociaal assistente, kinesist tot ziekenhuis - en thuisverpleegkundigen (MS-kliniek Overpelt en het Wit-Gele Kruis Limburg). De zorgverstrekkers vertellen de studenten wat hun rol is in de behandeling van patiënten met MS. Zeven minuten lang kan elke groep vragen stellen aan de zorgverstrekkers en dan klinkt er een bel die aangeeft dat het tijd is om weer door te schuiven.


Na een goed uur vertrekt de groep opnieuw naar het auditorium. Daar vertelt prof. Niels Hellings meer over het onderzoek dat wordt verricht rond MS binnen Biomed, het Biomedisch Onderzoeksinstituut. Even later krijgt ook dhr. Luc De Groote het woord om wat meer te vertellen over de rol van de MS-Liga Vlaanderen. De studenten schreven vandaag amper iets op, maar hun enthousiasme van de aanpak en inhoud van de les blijkt uit de evaluatie die op het einde van de les wordt ingevuld: ‘Het was een erg leerrijke ervaring en het is zeker voor herhaling vatbaar. Het is nuttig om ons nu al te laten kennismaken met zo'n boeiende casussen,’ en ‘Ik heb op korte tijd zoveel bijgeleerd vandaag.’

 


De patiënt centraal

Dat deze les geen gewoon hoorcollege of practicum was is geen toeval, want er beweegt wat binnen de opleiding Geneeskunde. Vanaf academiejaar 2018-2019 wordt namelijk het nieuw curriculum voor de bachelor Geneeskunde uitgerold. In dit jaar zal er gewerkt worden met kwartielen waardoor het academiejaar wordt opgesplitst in vier periodes. In elke periode plant het onderwijsteam een multidisciplinaire casus, naar het voorbeeld van vandaag. Indien mogelijk zelfs aangevuld met enkele extra kleine casussen per kwartiel. Zo’n casus is een combinatie van verschillende werkvormen zoals een hoorcollege, interviews of groepswerk. ‘Binnen de opleiding Geneeskunde willen we de patiënt centraler plaatsen. Dat doen we door patiënten naar de lessen uit te nodigen en hen in contact te brengen met de studenten’, vertelt prof. Marjan Vandersteen, voorzitter van het OMT bachelor Geneeskunde. ‘Hiernaast willen we ook alle zorgverstrekkers betrokken bij de zorg voor een bepaalde patiëntenpopulatie aan het woord laten. Dit doen we om onze studenten een zo breed mogelijk zicht te geven op de impact van een bepaalde ziekte. Zo wordt binnen de opleiding niet alleen op wetenschappelijke kennis en vaardigheden getraind, maar worden dankzij dit soort multidisciplinaire lessen ook communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkeld.’


Ook het team zorgverstrekkers dat mocht deelnemen aan de speed consulting klonk positief. ‘Het is heel leuk om te zien dat de studenten naast het leren stellen van diagnoses ook ons leren kennen. Deze dokters in spe weten nu wie er kan worden betrokken bij de behandeling van MS en verwijzen zo beter hun patiënten door,’ geeft verpleegkundige Griet Raeymaekers aan. ‘Dit soort lessen kan zelfs verder gaan,’ suggereert kinesiste Ilse Lamers. ‘Laat studenten Geneeskunde ook in contact komen met studenten vanuit andere opleidingen zoals Kinesitherapie of Ergotherapie en laat hen samen een behandelingsplan voor bijvoorbeeld patiënten met MS opstellen.’  


Dat deze aanpak duidelijk naar meer smaakt bevestigt prof. Marjan Vandersteen. ‘Het onderwijsteam kijkt alvast uit naar de implementatie van het nieuw curriculum waarin zulke casussen een vaste waarde zullen zijn.’ Prof. Virginie Bito en prof. Neree Claes geven aan dat de voorbereiding van een dergelijke multidisciplinaire casus erg intensief is: ‘Hierbij moesten we rekenen op het enthousiasme van zowel de patiënt, onze collega’s als externe zorgverstrekkers. Maar vandaag hebben we dit enthousiasme gevoeld en gezien welk effect deze nieuwe aanpak met zich meebrengt. Een aanpak waarin we verdiepen, verbreden maar ook innoveren door onze nieuwe leermethode. We zijn blij en dankbaar voor het geslaagd opzet. Want ons uiteindelijk doel is goede artsen opleiden waarbij de zorg voor de patiënt en zijn omgeving centraal staat.’