Logo UHasselt

menu

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen


About

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NETWERKEN, SAMENWERKEN

Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL)
Binnen de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL) is er een nauwe samenwerking met de opleiding kinesitherapie van de PHL. Leden van de faculteit geneeskunde en levenswetenschappen participeren in het bestuur van de associatiefaculteit kinesitherapie.

Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL)
De faculteit werkt intensief samen met de ziekenhuizen in de regio, in het bijzonder met het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk, waarmee een samenwerkingsakkoord werd afgesloten.

LifeTechValley en BioVille
LifeTechValley wil vanuit de Euregio bouwen aan een internationaal ecosysteem van stakeholders (ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen/overheid, senioren) om gebruiksgerichte innovaties in de ouderenzorg (preventie, geïntegreerde zorg, welzijn) te versnellen en zo bij te dragen tot meer bedrijvigheid en kwaliteitsvolle zorg. LifeTechValley is gevestigd in BioVille, de life sciences incubator op de universitaire campus UHasselt.

MS Netwerk Limburg
Het MS-Netwerk Limburg verenigt het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt, het onderzoeksinstituut REVAL van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en het Revalidatie & MS Centrum Overpelt. Samen werken ze aan de verdere uitbouw van het MS-onderzoek, om een betere zorg, behandeling en begeleiding te ontwikkelen voor personen met MS.

Universiteit Maastricht
De UHasselt werkt samen met de Universiteit Maastricht in het kader van de transnationale Universiteit Limburg (tUL). In dit samenwerkingsverband is de opleiding Biomedische Wetenschappen ondergebracht.