Logo UHasselt

menu

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen


About

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIE EN MISSIE & FEITEN EN CIJFERS


Visie
De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen wil academici opleiden die meebouwen aan de gezondheidszorg van de toekomst. Bij het onderwijs ligt de klemtoon daarom op kennen én kunnen, op kennis én vaardigheden. De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen kiest voor hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek in een beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen, en gelooft in de meerwaarde van multidisciplinariteit. Door actieve samenwerking met de lokale gezondheidssector en door maximale ondersteuning aan projecten in de (bio)medische wetenschappen, wil de faculteit een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio.

Missie
De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen streeft naar kwalitatief onderwijs, multidisciplinair toponderzoek en kennisvalorisatie in het domein van de medische en biomedische wetenschappen. Hierbij staat een regionale verankering en een internationale oriëntatie centraal.

De faculteit biedt onderwijs aan ongeveer 1500 studenten in de bacheloropleiding geneeskunde (GEN), de bachelor- en masteropleiding biomedische wetenschappen (BMW), de bachelor- en masteropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (ReKi) en de doctoraatsopleiding.

De opleiding BMW wordt georganiseerd samen met de Universiteit Maastricht (UM) in het kader van de transnationale Universiteit Limburg (tUL).

De 5 afstudeerrichtingen van de master ReKi worden georganiseerd in samenwerking met de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KULeuven.

Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit situeert zich hoofdzakelijk in het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED). Daarnaast wordt ook onderzoek ontwikkeld in het medisch domein (medisch wetenschappelijk onderzoek, patiëntveiligheid, huisartsengeneeskunde).

De faculteit is actief in dienstverlenende activiteiten, hoofdzakelijk via haar onderzoeksinstituut BIOMED.

De faculteit werkt intensief samen met de partnerziekenhuizen Jessa (Hasselt) en ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk), waarmee een samenwerkingsverband werd ondertekend. De samenwerking uit zich in de drie kerntaken van de faculteit, met name onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Verschillende artsen van de partnerziekenhuizen hebben een deeltijdse aanstelling aan de UHasselt.