Logo UHasselt

menu

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen


Onderzoek

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSSTRATEGIE

Het onderzoek van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen sluit aan bij de opleidingen die de faculteit organiseert, met name geneeskunde, biomedische wetenschappen en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.


Het biomedisch onderzoek wordt gevoerd in het Biomedisch Onderzoeksinstituut BIOMED. Het onderzoek in het domein revalidatiewetenschappen en kinesitherapie is sterk geënt op de expertise van REVAL, het onderzoekcentrum voor Revalidatiewetenschappen.


Het medisch onderzoek situeert zich voornamelijk in Limburg Clinical Research Program, een omvangrijk onderzoeksprogramma in samenwerking met de partnerziekenhuizen Jessa (Hasselt) en Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk). Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor de kwaliteit en de veiligheid van zorg, die bestudeerd wordt door de onderzoeksgroep patiëntveiligheid. Om zorgprofessionals uit de eerste lijn te ondersteunen wordt ook onderzoek gevoerd in het domein huisartsgeneeskunde. Recent is de nieuwe onderzoekslijn innovatie in de gezondheidszorg opgestart met aandacht voor onder meer het gebruik van moderne technologieën, het belang van organisatievormen en samenwerkingsmodellen in de zorg, en het uitwerken van nieuwe zorgmodellen.