Logo UHasselt

menu

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen


Over de faculteit

Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE EN VISIE

Missie
De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen draagt bij aan duurzame oplossingen voor gezondheidsgerelateerde vraagstukken in de civic Universiteit Hasselt. De faculteit zet in op excellentie in onderwijs en onderzoek en verbindt zich met de samenleving via een sterke samenwerking met onze partners. Vanuit voortdurende aandacht voor kwaliteit en innovatie is de faculteit een voedingsbodem en magneet voor talent met een open blik op de samenleving, van regio tot wereld.


Visie
De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen werkt verbindend. In ons onderwijs en onderzoek breken we door disciplinaire muren. We bieden studenten een geïntegreerd en diepgaand inzicht dat wetenschappelijke kennis, patiëntervaring en een bredere kijk op de gezondheidszorg omvat. Onze academici erkennen de kracht van de bundeling van expertise en verhogen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek via samenwerking met interne en externe partners. De regionale gezondheidssector is daarbij een cruciale partner zoals duidelijk wordt via de structurele samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa ziekenhuis in het LCRC, en met het Mariaziekenhuis Noord-Limburg in het MS Onderzoek van BIOMED. De faculteit zet in op de versterking van de samenwerking met de regionale eerstelijnszorg en de Limburgse huisartsen in onderwijs en onderzoek. De Universiteit Maastricht is een strategische partner voor onze opleiding Biomedische Wetenschappen.

De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen stelt kwaliteit boven kwantiteit. Door een duidelijke focus van ons engagement in speerpunten creëren we een inspirerende en hoogstaande onderwijs- en onderzoeksomgeving. In ons onderwijs werken we met kleinere groepen die maximale interactie stimuleren. Onze aanpak laat toe flexibel in te spelen op uitdagingen in een snel veranderende maatschappij. Ook hier erkennen we de kracht van samenwerking met andere kenniscentra, waarbij uitwisseling van expertise een meerwaarde biedt.

Studenten, patiënten, alumni en maatschappelijke actoren zijn partners van onze academici in continu innoverende opleidingen. De academici nemen een actieve rol op in de dialoog met de samenleving. Zij brengen wetenschap naar de maatschappij en werken mee aan antwoorden op uitdagingen in de biomedische wetenschap en gezondheidszorg, van preventie tot genezing. De faculteit vormt een motor voor innovatie en valoriseert onderzoeksresultaten ter versterking van het socio-economisch weefsel en de uitbouw van een innovatief regionaal ecosysteem in life sciences en zorg. We bereiden onze studenten voor op levenslang leren en brengen via navormingsinitiatieven de meest recente wetenschappelijke inzichten naar het werkveld.

De faculteit ondersteunt zo de civic ambitie van de UHasselt. De faculteit geneeskunde en levenswetenschappen biedt een open blik op de wereld. Via internationale samenwerking en in- en uitgaande internationale mobiliteit van getalenteerde studenten en onderzoekers vormt de faculteit een plek waar de regio de wereld vindt, en de wereld de regio.