Logo UHasselt

menu

Faculteit industriële ingenieurswetenschappen


Onderwijs

Faculteit industriële ingenieurswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDENTEN EN EXPERTS BUIGEN ZICH OVER TOEPASSING AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN IN BELGIË

Studenten en experts buigen zich over toepassing aardbevingsbestendig bouwen in België

Op 21 november organiseerden de UHasselt en de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) een studiedag over seismisch bouwen. Een 90-tal doctorandi, studenten en experten uit de prefabindustrie boog zich over de toepassing van de Europese norm Eurocode 8 in ons land.

Volgens Eurocode 8, een Europese norm voor de bouwwereld, moet bij het ontwerp van gebouwen rekening gehouden worden met de seismische gevarenkans, lokale grondcondities en de belangrijkheidscategorie van het gebouw (scholen en ziekenhuizen moeten bijvoorbeeld een grotere seismische belasting kunnen doorstaan).

De kennis rond Eurocode 8 is in België eerder gering. Nochtans wordt aardbevingsbestendig bouwen in bepaalde regio’s van ons land, waaronder Limburg, relevant. De studiedag – die werd voorbereid door prof. dr. Hervé Degee, in samenwerking met de technische commissie van FEBE (in het bijzonder met de leden Alpreco, Douterloigne, Ergon, Ronveaux en Structo) – moest studenten en FEBE-leden dan ook nauwer laten kennismaken met de norm en de (mogelijke) toepassing ervan in België. De deelnemers gingen onder meer in op het fenomeen aardbeving, de structurele analyse van gebouwen blootgesteld aan aardbevingen, en op ontwerpprincipes en specifieke regels voor betonnen gebouwen. Ze kregen ook een aantal rekenvoorbeelden uit de praktijk voorgeschoteld.

Praktijkgerichtheid
FEBE, de Federatie van de Belgische prefabbetonindustrie, behartigt de belangen van de Belgische fabrikanten van prefabbeton. Ongeveer 85% van de sector is aangesloten bij de Federatie. De samenwerking met de UHasselt is niet nieuw. Het keuzevak ‘Prefabbeton’ aan de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen wordt al enkele jaren gedoceerd door praktijkexperten uit de prefabbetonindustrie. De gezamenlijke studiedag is dan weer wél een primeur.

“Deze studiedag toont de dynamiek van de nieuwe onderzoeksgroep bouwkunde die is ontstaan bij de integratie van de ingenieursopleidingen in de universiteit. De duidelijke link met het werkveld zal de volgende jaren nog verder worden uitgebouwd in het kader van het Applicatiecentrum voor de Bouw, dat op dit ogenblik in de steigers wordt gezet”, zegt decaan Marc D’Olieslaeger. “De samenwerking met FEBE illustreert ook de praktijkgerichtheid van het nieuwe curriculum van de masteropleiding industriële wetenschappen bouwkunde.” 

Industrieel ingenieur is een gezamenlijke opleiding van de UHasselt en KU Leuven.