Logo UHasselt

menu

Faculteit industriële ingenieurswetenschappen


Onderzoek

Faculteit industriële ingenieurswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSINSTITUUT

Instituut voor Materiaalonderzoek (imo) en imomec (divisie van IMEC)

Binnen imo-imomec wordt door fysici, chemici en ingenieurs interdisciplinair onderzoek uitgevoerd naar nieuwe materiaalsystemen voor toepassingen in de micro-elektronica, de bio-elektronica en de nanotechnologie. Enkele kerndomeinen: plastic elektronica, synthese en eigenschappen van nanodeeltjes en -structuren, synthetische diamantfilms, moleculaire elektronica en biosensoren.
meer info op www.imo.uhasselt.be

Centrum voor Milieukunde (CMK)

Het CMK verricht multidisciplinair onderzoek naar milieuproblemen. De wetenschappers onderzoeken ondermeer hoe toxische stoffen, zoals zware metalen en fijn stof, onze gezondheid bedreigen en hoe ze het normaal functioneren van organismen en  ecosystemen verstoren. Biologen en chemici werken samen met economen en juristen aan duurzame oplossingen voor milieuproblemen zoals verontreinigde bodems en  (grond)water.
meer info op www.cmk.uhasselt.be