Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Ouderschap na scheiding + alimentatie = maatwerk    6 sep 2016

Ouderschap na scheiding + alimentatie = maatwerk
6 sep 2016

Het traditionele gezin is al lang niet meer de enige samenlevingsvorm. De afgelopen decennia is er steeds meer variatie gekomen in hoe mensen met elkaar samenleven. Het één-ouder gezin, het meeroudergezin, het stiefgezin en het samengestelde gezin zijn ingeburgerde samenlevingsvormen.

Tegenwoordig zijn bij een scheiding dan ook niet langer standaard een vader, een moeder en één of meerdere kinderen betrokken, maar steeds vaker ook twee vaders, of twee moeders. Naast de scheidende partners kunnen er bij de moderne gezinsvormen in de praktijk bovendien meer ouders betrokken zijn, terwijl kinderen na een scheiding in toenemende mate te maken krijgen met stiefouders en andere nieuwe partners en daarnaast met stief- en/of halfbroertjes en zusjes.

Gelijkwaardig ouderschap

De situatie dat kinderen na een scheiding standaard bij hun moeder blijven wonen en eens per veertien dagen naar hun vader gaan is niet meer van deze tijd. Zorg voor de kinderen wordt in toenemende mate na een scheiding door de ouders gedeeld. Sinds 2009 is gelijkwaardig ouderschap na een scheiding als uitgangspunt in de wet opgenomen. In België ligt dit uitgangspunt sedert 2006 in de wet verankerd. De termen co-ouderschap en gedeeld ouderschap hebben al eerder hun intrede gedaan in de samenleving.

Verplicht het uitgangspunt van de gelijkwaardigheid van de ouders in iedere situatie tot een gelijke (50%-50%) verdeling van de tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt? Wat wordt bedoeld met een co-ouderschap dan wel gedeeld ouderschap? In hoeverre is bij de verdeling van financiële zorg voor de kinderen na een scheiding sprake van gelijkwaardigheid, dan wel dient deze er bij het ontbreken hiervan te komen? Hoe is een en ander geregeld in ons omringende landen?

Tijdens het congres ‘Ouderschap na scheiding + alimentatie = maatwerk’, georganiseerd door de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zal op deze onderwerpen door deskundigen worden ingegaan. Een van die deskundigen is UHasselt-professor Charlotte Declerck. Zij belicht de stand van zaken met betrekking tot co-ouderschap en kinderalimentatie in België.

Het congres vindt op donderdag 8 september 2016 plaats in Den Haag.

Meer info