Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Elke gemeente leest het Gemeentedecreet anders    21 nov 2016

Elke gemeente leest het Gemeentedecreet anders
21 nov 2016

In 2007 rolde de Vlaamse overheid het Gemeentedecreet uit om met nieuwe instrumenten de bestuurskracht van de gemeenten en dan vooral die van de gemeentelijke administratie te verhogen. Voor haar doctoraat onderzocht Sofie Hennau welke impact het verplichten van de afsprakennota of de invoering van het managementteam op de gemeentelijke verhoudingen heeft gehad en of gemeenten gebruik maakten van de mogelijkheid om bevoegdheden of budgethouderschap te delegeren.

In het novembernummer van Lokaal, het maandblad van de lokale besturen, licht Sofie Hennau haar onderzoek toe.

Bijlage