Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Goed rapport voor masteropleiding rechten    9 jun 2016

Goed rapport voor masteropleiding rechten
9 jun 2016

De masteropleiding rechten aan de UHasselt heeft een goed rapport gekregen van de visitatiecommissie. De commissie was samengesteld uit Belgische en Nederlandse experten en bezocht in opdracht van de VLUHR (Vlaamse universiteiten en hogescholen raad) alle Vlaamse rechtenopleidingen.

De commissieleden beoordeelden het onderwijsproces en het (beoogde en gerealiseerde) eindniveau. Ze deden dit op basis van een vooraf ingediend zelfevaluatierapport én gesprekken met alle betrokken partijen, waaronder ook studenten.

Uit het deelrapport blijkt dat de UHasselt-masteropleiding over de gehele lijn voldoet aan alle kwaliteitseisen die vanuit internationaal perspectief aan een universitaire rechtenopleiding worden gesteld. In haar rapport toont de commissie zich vooral lovend over de aandacht binnen de masteropleiding voor onderhandelen en bemiddelen. Ook de sterke verankering in de praktijk en het concept van probleemgestuurd onderwijs krijgen goede punten.

Grote betrokkenheid docenten
“Wij zijn erg tevreden met het rapport. Op het moment van het visitatiebezoek, begin december 2014, waren er nog maar twee lichtingen afgestudeerde masters. We waren dus nog volop bezig met de opstart”, aldus prof. dr. Petra Foubert (opleidingsdirecteur). “Dat ook de grote betrokkenheid van de docenten en de goede samenwerking met de KU Leuven en Maastricht University de aandacht van de visitatiecommissie trokken, doet ons veel plezier. Dit rapport geeft ons de kracht om in de komende jaren zelfverzekerd aan de slag te gaan met de verbetersuggesties van de commissie.”

Omdat de bacheloropleiding rechten in een afzonderlijke visitatieronde (2012-2013) al een prima visitatierapport behaalde, werd deze opleiding in 2014 niet opnieuw gevisiteerd.

Meer info over de masteropleiding rechten vindt u hier.

VISITATIERAPPORTEN TERUGLEZEN
U kan het deelrapport over de masteropleiding hier lezen. Het rapport van de bacheloropleiding vindt u hier.