Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Rechtenstudenten ondertekenen 'bemiddelingsbelofte'    17 okt 2016

Rechtenstudenten ondertekenen 'bemiddelingsbelofte'
17 okt 2016

De Federale Bemiddelingscommissie organiseert in de derde week van oktober 2016 een bemiddelingsweek, in samenwerking met diverse partners. Van 17 tot 21 oktober 2016 zal het gebruik van deze methode van minnelijke geschiloplossing worden gepromoot door middel van talrijke initiatieven op zowel nationaal als lokaal vlak en dit in de diverse materies. 
 
Ook de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt ondersteunt dit project. In de masteropleiding komt immers een bijzondere plaats toe aan onderhandeling en bemiddeling. Zowel in de afstudeerrichting Overheid en recht als in de afstudeerrichting Rechtsbedeling komen resultaatsgerichte en faciliterende strategieën bij het oplossen van juridische problemen aan bod in het kader van een afzonderlijk opleidingsonderdeel ‘Onderhandelen en bemiddelen’. Tegelijk wordt ook in verschillende andere opleidingsonderdelen van het masterprogramma uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheden die er bestaan voor onderhandeling en bemiddeling. 
 
In het kader van de bemiddelingsweek zal de rechtenfaculteit van de UHasselt aan haar studenten de mogelijkheid bieden om
onderstaande mediation pledge (bemiddelingsbelofte) te onderschrijven. 
 
Als student van de faculteit Rechten van de UHasselt zie ik in dat ik tijdens mijn latere beroepsuitoefening constructief dien om te gaan met de conflicten waar mijn latere cliënten of opdrachtgevers mee te maken zullen hebben.
 
Ik heb daarom de intentie om tijdens mijn latere beroepsuitoefening:
  • naast rechtspraak ook de mogelijkheden tot minnelijke oplossing van conflicten in overweging te nemen;
  • samen met mijn cliënten of opdrachtgevers systematisch na te gaan of een bemiddeling mogelijk en aangewezen is;
  • in de contracten die ik opstel bemiddelingsclausules op te nemen indien dit haalbaar en wenselijk is;
  • binnen de organisatie waar ik zal werken een cultuur van minnelijke oplossing van conflicten te helpen verspreiden.
De mediation pledge (bemiddelingsbelofte) is een geschreven, publiek statement waarin een persoon of organisatie te kennen geven dat zij een beroep zullen doen op bemiddeling telkens wanneer dit mogelijk of zinvol wordt geacht. De belofte kan ook ruimer gaan, en betrekking hebben op de minnelijke regeling van geschillen in het algemeen. In veel landen, ook in België, hebben advocaten, advocatenkantoren of andere organisaties zo’n bemiddelingsbelofte onderschreven.

Meer info