Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Warmtenetten: nieuwe ontwikkelingen en knelpunten bij aanleg en exploitatie    19 sep 2016

Warmtenetten: nieuwe ontwikkelingen en knelpunten bij aanleg en exploitatie
19 sep 2016

Op dinsdag 27 september 2016 organiseert Studipolis in Brussel een studienamiddag over ‘Warmtenetten. Een blik op de nieuwe ontwikkelingen, aandachtspunten en knelpunten bij de aanleg en exploitatie’. Ook twee UHasselt-professoren, Bernard Vanheusden en Steven Van Garsse, beiden verbonden aan de faculteit Rechten delen hun expertise.

Warmtenetten zijn ‘hot’. De voorbije jaren en maanden is er een duidelijke verhoogde aandacht voor warmtenetten. Tal van haalbaarheidsstudies (Oostende, Brugge, Waaslandhaven, Ravenshout, Genk-Zuid,…) en concrete projecten (Nieuw Zuid Antwerpen, MIROM Roeselare,…) werden en worden opgestart of uitgebreid.

Eandis en Infrax onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden in dit verband via een nieuw warmtebedrijf 'Warmte@Vlaanderen'. VITO heeft een Warmtekaart Vlaanderen opgesteld met de meest kansrijke gebieden voor warmtenetten. Ook de Vlaamse Regering zit niet stil. Zij voorziet via de call groene warmte in financiële ondersteuning voor warmtenetten en werkt tegelijk volop aan een regelgevend kader.

De tijd is rijp om alles eens op een rijtje te zetten tijdens een studienamiddag waar we willen ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen en een blik werpen op de talrijke aandachtspunten, uitdagingen en knelpunten bij de aanleg en exploitatie van een warmtenet. Hiervoor doen we beroep op een aantal belangrijke stakeholders en specialisten.

Koen Van Overberghe, algemeen directeur van MIROM en voorzitter van het Warmtenetwerk Vlaanderen, geeft u in de eerste voordracht een inzicht in het wat en waarom van warmtenetten. Hij deelt zijn ervaringen en de uitdagingen.

Prof. dr. Bernard Vanheusden en Natalie Ulburghs gaan vervolgens uitgebreid in op de juridische aandachtspunten en knelpunten bij de aanleg én de exploitatie van warmtenetten.

Na de pauze bespreekt prof. dr. Bram Delvaux het Vlaamse beleid omtrent warmtenetten. Hij focust op het Ontwerpdecreet Warmtenetten en de bevoegdheidsverdeling binnen België.

In de vierde presentatie zal prof. dr. Steven Van Garsse de impact van de nieuwe Concessieovereenkomstenwet op warmtenetten toelichten.

Tot slot geeft Dominique Dousselaere van Infrax een praktische inkijk in de uitbouw van het warmtenet in het project Nieuw Zuid in Antwerpen.

Na elke presentatie is er ruim tijd voor vragen. De bedoeling is om er een interactieve namiddag van te maken. 

Meer info