Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Elly Van de Velde als expert Tax Rulings in het Europees Parlement    12 jun 2015

Elly Van de Velde als expert Tax Rulings in het Europees Parlement
12 jun 2015

Professor Elly Van de Velde gaf op 2 juni 2015 een presentatie in een workshop over tax rulings in het Europees Parlement. Deze presentatie kadert volledig in haar proefschrift over ‘Afspraken’ met de fiscus waarvoor ze in 2010 de European Academic Tax Thesis Award won.

De Europese Commissie startte enkele maanden geleden een reeks van onderzoeken naar verboden staatssteun bij verschillende fiscale ‘afspraken’ van multinationals met belastingdiensten binnen de Europese Unie. Onderzoeksjournalisten brachten met de zogenaamde Luxleaks, Swissleaks, … het ‘belastingschandaal’ aan het licht (denk aan afspraken met Apple, Amazon, Starbucks, …). Het Europees Parlement eiste inspraak en richtte midden februari 2015 de zgn. TAXE Commissie op. Deze parlementaire commissie onderzoekt gedurende 6 maanden de praktijk inzake tax rulings in de Europese Unie, formuleert aanbevelingen aan de Europese Commissie op het einde van haar mandaat en denkt na over eigen wetgevende initiatieven.

Elly Van de Velde kreeg begin april 2015 van het Economic and Scientific Policy Department en de TAXE  Commissie van het Europees Parlement de vraag om te spreken op een workshop over tax rulings voor het Europees Parlement, alsook om collega’s binnen haar netwerk in de Europese Unie aan te schrijven die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het debat over tax rulings. Zo namen ook de professoren Raymond Luja (Maastricht), Jeffrey Owens (Wenen), John Vella (Oxford), Roman Seer (Bochum) en Carlo Romano (Rome) aan de workshop deel.

Met haar presentatie Transparency and equality in tax rulings across the European Union gaf Elly Van de Velde een overzicht van de kenmerken van de ‘afspraken’ die de belastingdiensten binnen de EU-lidstaten maken met hun belastingplichtigen. Daarnaast pleitte ze voor meer transparantie inzake tax rulings: “De Europese Commissie stelt in een voorstel van richtlijn een automatische uitwisseling van informatie van cross-border tax rulings voor tussen belastingdiensten in de Europese Unie, met de Europese Commissie in kopie. Nog interessanter zou zijn dat de EU-lidstaten een individuele of algemene samengevatte anonieme vorm van de tax rulings online zouden publiceren, zoals in België het geval is. Daarmee zijn we de beste leerling van de Europese klas. Zo zien ook andere belastingplichtigen welke rulings er al dan niet mogelijk zijn”.

De workshop werd via livestream uitgezonden en is nog steeds te bekijken via deze link.

De presentatie van professor Elly Van de Velde kadert volledig in haar proefschrift over ‘Afspraken’ met de fiscus waarvoor ze in 2010 de European Academic Tax Thesis Award won. Meer info