Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Elly Van de Velde wordt lid Academische Raad Nationaal Pensioencomité    30 jun 2015

Elly Van de Velde wordt lid Academische Raad Nationaal Pensioencomité
30 jun 2015

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurde de ministerraad op 25 juni 2015 twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanstelling van de leden en de voorzitter van de Academische Raad op het vlak van pensioenen. UHasselt-professor fiscaal recht, Elly Van de Velde, zal deel uitmaken van deze Academische Raad, die bestaat uit 12 leden. Frank Vandenbroucke wordt voorzitter.

De wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad is op 1 juni 2015 in werking getreden. De Academische Raad heeft als opdracht een onderbouwd wetenschappelijk advies uit te brengen over alle voorstellen inzake pensioenen, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van de ministers die bevoegd zijn voor pensioenen.

Lees hier het persbericht.