Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Fiskofoon-Prijs voor jonge UHasselt-onderzoekster fiscaal recht    22 apr 2015

Fiskofoon-Prijs voor jonge UHasselt-onderzoekster fiscaal recht
22 apr 2015

Met het artikel ‘De afschaffing van de Nederlandse keuzeregeling: geen goede zaak voor de Belg die in Nederland werkt’ dat in april 2014 werd gepubliceerd, won doctoraatsbursaal Hannelore Niesten onlangs de Fiskofoon-Prijs 2015 van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR). De Fiskofoon-Prijs werd uitgereikt tijdens een seminarie van het Fiscaal Gezelschap en bestaat uit een geldsom van 1500 euro en een boekenpakket.

Hannelore Niesten bereidt momenteel aan de faculteit Rechten van de UHasselt een doctoraatsproefschrift voor over de problemen van grensoverschrijdend economisch verkeer, met een focus op de internationale fiscaliteit van werknemers en zelfstandigen.

Afschaffing keuzeregeling
Het artikel waarvoor zij de Fiskofoon-Prijs ontving, sloot aan bij haar onderzoek. Hannelore Niesen vertelt: “Voor Belgische rijksinwoners kan het in bepaalde omstandigheden fiscaal en financieel voordelig zijn om voor de heffing van de inkomstenbelasting ook als inwoner van Nederland te worden aangemerkt. De keuzeregeling, voorheen vervat in artikel 2.5 van de Nederlandse inkomstenbelastingwet, bood hen deze mogelijkheid.”

“Op Europeesrechtelijk vlak lag de Nederlandse keuzeregeling al geruime tijd onder vuur. Gelet op een aantal recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie heeft het Nederlandse kabinet in navolging van twee beleidsbesluiten een nieuwe regeling in het Belastingplan 2014 in het leven geroepen voor een beperkte groep kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Dat betekent dat voortaan alleen buitenlandse belastingplichtigen die ten minste 90 procent van hun inkomen in Nederland verdienen in aanmerking komen voor persoonlijke aftrekposten, waartoe ook de hypotheekrenteaftrek behoort.”

 “De nieuwe regeling trad op 1 januari 2015 in werking waardoor de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen in de prullenmand verdween. De bijdrage onderzoekt of de nieuwe Nederlandse regeling voor de Belgische rijksinwoner die in Nederland werkt, deugt.”

Prestigieuze prijs
Professor Elly Van de Velde is de fiere promotor van Hannelores doctoraatsonderzoek en geeft graag een woordje uitleg over het belang van de prijs: “De vzw Fiskofoon richt jaarlijks een TFR-prijs in ter bekroning van teksten geschreven door jonge auteurs op het gebied van het fiscaal recht. De teksten moeten handelen over een onderwerp dat tot het fiscaal recht behoort. Zij worden beoordeeld op grond van hun originaliteit, diepgang, wetenschappelijkheid en belang voor de Belgische fiscale praktijk. Uiteraard ben ik bijzonder tevreden dat een van mijn doctoraatsstudenten deze prestigieuze prijs mocht ontvangen.”

De prijs werd toegekend aan het beste doctrineartikel, dat gepubliceerd werd in de jaargang 2014 van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht. De prijs voor deze bekroning bedraagt 1500 euro en een boekenpakket.