Logo UHasselt

menu

Faculteit Rechten


Actueel

Faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

In het belang van het kind...    8 mei 2015

In het belang van het kind...
8 mei 2015

Op 4 juni 2015 organiseert de faculteit Rechten een studievooravond over ‘Bemiddelen vanuit het belang van het kind bij scheiding. Familiale, fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke aandachtspunten’.

Tijdens deze studievooravond brengen zes sprekers een academische én praktijkgerichte uiteenzetting over enkele familiale, fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke aandachtspunten bij bemiddelen vanuit het belang van het kind bij scheiding.

Prof. dr. Eric Lancksweerdt bespreekt de mogelijkheden voor een alternatieve aanpak van conflicten bij scheidingssituaties. Niet alleen bemiddeling, maar ook een hele reeks andere mogelijkheden komen aan bod, zoals collaborative law, de bemiddelende rol van gerechtelijk experts en Eigen Kracht-conferenties. De bekommernissen bij die alternatieve benaderingen zijn: het welzijn van de betrokkenen, het belang van het kind, werkbare en duurzame oplossingen, creativiteit en menselijkheid.

Prof. dr. Charlotte Declerck analyseert in het licht van de huidige wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in welke mate het kind inspraak heeft in de verblijfsregeling.

Prof. dr. Nan Torfs gaat in op de financiële verplichtingen die ouders hebben ten opzichte van hun kinderen. Zij legt o.m. uit welke kinderen recht hebben op financiële ondersteuning door hun ouders en in welke mate financiële verplichtingen praktisch kunnen worden vereenvoudigd.

Dr. Wim Van Lancker analyseert en evalueert kinderbijslag en onderhoudsuitkering na echtscheiding als instrumenten van inkomensbescherming voor alleenstaande ouders en formuleert enkele voorstellen de lege ferenda.

Ten slotte bespreken prof. dr. Elly Van de Velde en dra. Hannelore Niesten topicsgewijs de fiscale gevolgen van afspraken na bemiddeling bij scheiding met kinderen voor enerzijds internrechtelijke situaties en anderzijds voor het geval er een grensoverschrijdend element aanwezig is (bv. de ex-partner werkt in Nederland of gaat in Nederland wonen).

Alle bijdragen worden gebundeld in een themanummer van het Tijdschrift voor Notarissen, uitgegeven bij Die Keure.

Info en inschrijvingen