Logo UHasselt

menu

Faculteit Revalidatiewetenschappen


About

About

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIE EN MISSIE

Missie

De wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Wanneer deze gezondheid in het gedrang komt en het normaal functioneren door ziekte, ingreep of ongeval, belemmerd of verhinderd wordt, kan revalidatie bijdragen tot een verbetering van functionele mogelijkheden en participatie.

De faculteit ‘Revalidatiewetenschappen’ organiseert interdisciplinair en technologie-ondersteund onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het domein van de revalidatiewetenschappen.

Op onderwijsvlak includeert dit de volledige bachelor en master opleidingen ‘Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie’ met integratie van kennis-, vaardigheids- en competentieonderwijs. De faculteit verzorgt ook onderwijs in de interuniversitaire master ‘Ergotherapeutische Wetenschappen’ en voorbereidend schakeljaar. Binnen de faculteit organiseert REVAL ACADEMY interdisciplinaire bijscholingen gericht op professionals en managers in de zorg en revalidatie.
REVAL is de interdisciplinaire en translationele onderzoeksgroep in het brede domein van de revalidatiewetenschappen. Binnen de faculteit organiseert RELAB interdisciplinaire diensten aan de zorgsector en bedrijven actief in de revalidatie.

 

Visie

De faculteit wenst de visie van de civic universiteit te concretiseren, momenteel onder meer via de implementatie van een vernieuwd curriculum, onderzoek en dienstverlenende activiteiten dat inspeelt op een aantal recente maatschappelijke tendensen waaronder i) de vergrijzing van de bevolking, ii) de uitgesproken multiculturaliteit en globalisering, iii) de snel evoluerende technologische ontwikkeling en digitalisering binnen de gezondheidszorg, iv) het toenemende belang van preventie, en v) de sterke groei van het aantal personen met chronische aandoeningen.

Via een verhoogde inzet op interfacultaire, interuniversitaire, euregionale en internationale samenwerking, wenst de faculteit revalidatiewetenschappers te vormen die proactief kunnen inspelen op deze maatschappelijke trends en daardoor breed inzetbaar zijn.

 

Volg ons op Twitter!