Logo UHasselt

menu

Faculteit Revalidatiewetenschappen


Onderzoek

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MUSCULOSKELETALE REVALIDATIE

Situering, visie en missie

Het onderzoek binnen dit studiegebied heeft als uitgangspunt om een kwalitatieve en innovatieve bijdrage te leveren aan het kinesitherapeutisch werkveld en meer specifiek aan de evaluatie en behandeling van personen met musculoskeletale aandoeningen. Enerzijds streven we door een interdisciplinaire aanpak naar het identificeren van multidimensionele mechanismen die aanleiding geven tot musculoskeletale klachten en die suboptimaal functioneren in stand houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare,  valide en state-of-the art meetinstrumenten. Anderzijds wordt toegespitst op het ontwikkelen en valideren van nieuwe meetinstrumenten en protocollen om het functioneren van personen met musculoskeletale aandoeningen in kaart te brengen. Tenslotte wordt in belangrijke mate ingezet op het ontwikkelen van patiënt-specifieke kinesitherapeutische interventies, op maat van specifieke fenotypes en gericht op de persoonlijke hulpvraag van de patiënt. Zo wordt gestreefd naar het vergroten van kinesitherapeutische behandeleffecten en kost-efficiëntie, en naar het verbeteren van patiënttevredenheid en therapietrouw van personen met musculoskeletale aandoeningen.

Een verscheidenheid aan onderzoeksprojecten overspant het domein van zowel fundamenteel (onderliggende mechanismen), translationeel (effectiviteit) als klinisch toegepast onderzoek (bv. introductie van methodieken, zorgpaden en producten). Karakteristiek voor ons onderzoek is dat onderzoeksprojecten die voornamelijk fundamenteel van karakter zijn een duidelijke toepassing hebben in het klinisch werkveld, onder de vorm van optimalisatie van evaluatie- of behandeltechnieken of een preventief beleid. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar structurele spiereigenschappen om onderliggende mechanismen te verklaren die kunnen bijdragen aan revalidatiestrategieën zoals hoge intensiteittraining. Onze onderzoeksprojecten focussen voorts op de associatie tussen enerzijds kinematische aspecten (bv. houding, beweging en spiercontrole) en anderzijds psychologische aspecten (bv. bewegingsangst) en structurele eigenschappen van musculoskeletale weefsels (bv. spier, pees, fascia, ligamenten). Verder is er specifieke expertise met betrekking tot de inzet van technologische toepassingen voor het verbeteren van revalidatie-uitkomsten en therapietrouw. Om deze doelstellingen te bereiken, bundelt onze cluster expertise in revalidatiewetenschappen, kinesitherapie, geneeskunde, bewegingswetenschappen en biomedische wetenschappen.

 

Onderzoeksactiviteiten

 • Onderzoek naar houdings-, bewegings- en spieractivatiepatronen ter optimalisatie van kinesitherapeutische diagnose, prognose, en behandelstrategieën
 • Onderzoek naar contractiele eigenschappen, morfologische karakteristieken en metabole activiteiten van skeletspieren (op spier en spiervezel niveau) om effecten van kinesitherapeutische behandelstrategieën te bestuderen
 • Onderzoek naar het inzetten van technologie-ondersteunde revalidatie zoals het gebruik van robotica, sensorsystemen, applicaties voor het evalueren en behandelen van pijn, houding en beweging; en voor het stimuleren van therapietrouw
 • Onderzoek naar de effecten van hoge intensiteitstraining in personen met musculoskeletale aandoeningen
 • Onderzoek naar het additieve effect van educatie met betrekking tot pijn en psychologische karakteristieken op de uitkomst van behandelprogramma’s
 • Onderzoek naar de rol van ademhaling en de associatie hiervan met kinematische en psychologische aspecten in personen met musculoskeletale aandoeningen

 

Operationele methoden en technieken

 • Kinetica en kinematica aan de hand van
  • Beweging via 2D en 3D videoregistratie (Simi)
  • Accelerometrie (Actigraph)
  • Inertial sensors (Xsens)
  • Grondreactiekrachten via krachtenplatform (AMTI)
  • Spieractivatie via electromyografie (oppervlakkig en intra-abdominaal) (Delsys, Noraxon)
  • Dynamometrie (Biodex)
  • Respiratoire plethysmography (Inductobands)
 • Spiereigenschappen aan de hand van
  • Spierbiopsie (Magnum Biopsy Gun)
  • Conventionele histologische technieken (fibrose, vetinfiltratie)
  • Immunohistochemie (spiervezeltypering, satellietcelproliferatie)
  • 2D en 3D-echografie (Telemed, Optitrack) 
 • Fysiologische parameters aan de hand van
  • Inflammatoire parameters en spierenzymes via bloedanalyses
  • Cardiorespiratoire fitness (Jaeger, Oxycon)
  • Capnografie (Nexus) 
 • Lichaamssamenstelling aan de hand van densitometrie (DEXA scan) 
 • Functie, activiteit, participatie, omgevings- en persoonlijke factoren aan de hand van vragenlijsten (patient-reported outcomes, accelerometrie, locatiebepaling)

 

Valorisatie en dienstverlening

De onderzoekexpertise van onze cluster wordt gevaloriseerd via RELAB, een academisch innovatielab waar onderzoekers en docenten hun expertise inzetten ten dienste van personen met fysieke problemen en projecten vanuit de zorgsector en het bedrijfsleven. De kennis van wetenschappelijk onderzoek wordt verder ook verspreid naar het klinisch werkveld via het REVAL Academy Platform  voor bijscholingen. Verschillende onderzoekers zetelen ook in de raad van bestuur van nationale organisaties (bv. Belgian Back Society, Schoudernetwerk Vlaanderen, Belgian Federation of Sports Physiotherapy).

 

Samenwerkingsverbanden

Vanuit het studiegebied musculoskeletale revalidatie wordt samengewerkt met andere studiegebieden binnen REVAL (inwendige revalidatie, neurologische revalidatie, biomechanica, psychologie). Hiernaast werkt de cluster uitgebreid samen met regionale, nationale, en internationale partners. Het betreft zowel zorginstellingen, bedrijven als universitaire instellingen.

Binnen UHasselt wordt onder andere samengewerkt met Mobile Health Unit, het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED). Regionaal wordt onder andere samengewerkt met het Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk), Hogeschool PXL en UC Leuven-Limburg (UCLL). Nationaal wordt onder andere samengewerkt met Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen en Université de Liège. Internationaal wordt onder andere samengewerkt met Technische Universiteit Eindhoven (Nederland), Universiteit Maastricht (Nederland), Fudan University (China), Fontys Paramedische Hogeschool (Nederland), University of Groningen (Nederland), Teesside University (United Kingdom), Bournemouth University (United Kingdom), University of Southampton (United Kingdom), University of Queensland (Australië), La Trobe University (Australië).

 

Hoofdonderzoekers

Prof. Dr. Janssens Lotte (docent, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Prof. Dr. Timmermans Annick (hoofddocent, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Prof. Dr. Vandenabeele Frank (hoofddocent, Geneeskunde)

 

Postdoctorale onderzoekers

Dr. Agten Anouk (Biomedische wetenschappen)

Dr. de Baets Liesbet  (Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)

Dr. Dingenen Bart (Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie)

 

Doctorandi

Amerijckx Charlotte (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Duerinckx Joris (Geneeskunde)

Emmerzaal Jill (Bewegingswetenschappen)

Matheve Thomas (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Stevens Sjoerd (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

Vanderstraaten Rob (Bewegingswetenschappen)

Verbrugghe Jonas (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie)

  

Overige leden v/d onderzoeksgroep

Prof. Dr. Corten Kristoff (Geneeskunde, gastprofessor)